Gå till innehållet

Så vill Europas arkitekter hjälpa sina ukrainska kollegor

Styrelsen för den europeiska arkitektorganisationen ACE har haft flera extrainsatta möten med anledning av kriget i Ukraina och listar både akuta och långsiktiga insatser.
– Det är värdefullt att vi visar handlingskraft, säger Carl Bäckstrand som är svensk styrelseledamot i ACE.

Vid ACE:s senaste styrelsemöte deltog det ukrainska arkitektförbundets vice ordförande Olena Oliynyk via länk. Hon befann sig då på flykt från Kiev, på väg till Krakow.

– Vi fick alla en ögonblicksbild som berörde oss mycket. De flesta arkitekter som kommer över gränsen är kvinnor, eftersom männen måste vara kvar och strida. Olena Oliynyks medskick var att de allra flesta vill stanna i sitt land och de som flyr till andra länder hoppas att det ska bli kortvarigt, berättar Carl Bäckstrand.

Mottagandet av kollegor, det ACE kallar architect to architect, står nu överst på ACE:s lista över de akuta, omedelbara åtgärderna som behövs. Åtgärdslistan har gått ut i ett brev till ACE:s samtliga medlemsorganisationer, 45 stycken, däribland Sveriges Arkitekter.

– Det handlar om att erbjuda arkitektkollegor sovplats i sitt privata hem. Vår polska styrelseledamot har redan två ukrainska arkitekter boende hos sig, säger Carl Bäckstrand.

På den akuta åtgärdslistan står också att finansiellt stödja hjälporganisationer, att erbjuda ukrainska arkitekter arbete och att möjliggöra för ukrainska arkitektstudenter att fortsätta sina utbildningar vid andra arkitektskolor inom EU.

Enligt ACE har flera förbund redan startat särskilda webbsidor för jobberbjudanden och arbetssökande.

– Företag kan vara med och stötta med riktade jobberbjudanden. ACE har tagit på sig att koordinera de olika initiativen genom att länka till dem på ACE:s hemsida, säger Carl Bäckstrand.

ACE har också tagit på sig att undersöka möjligheterna för de ukrainska studenterna. Samtidigt vill ACE understryka vikten av att också fokusera på de långsiktiga insatserna.

– Förutom de omedelbara behoven behöver vi också orka tänka längre. Återuppbyggnaden kommer att kräva enormt mycket resurser och stöd och där vill vi uppmana arkitekterna att vara tillgängliga, säger Carl Bäckstrand.

På ACE:s att göra-lista står nu också att gentemot EU-kommissionen verka för att ukrainska arkitekter kan få sin titel erkänd i alla EU-länder. Styrelsen förbereder också ett förslag till ACE:s nästa generalförsamling:

– Ukraina är inte med i EU och inte i ACE men vi vill erbjuda Ukraina en så kallad observatörsplats i ACE, säger Carl Bäckstrand.

Mer om Ukraina

Mer att läsa