Gå till innehållet

Lågkonjunktur syns inte i löne­statistiken

2022 års löneökning för anställda arkitekter är i genomsnitt 4,2 procent.
– Det är en normal löneökning men med inflationen inräknat innebär det i praktiken en reallönesänkning för de allra flesta, säger Sandra Olséni, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

I Sveriges Arkitekters löneenkät, som skickades ut till alla anställda medlemmar i höstas, efterfrågades löner för oktober 2022, alltså de löner som sattes under löneförhandlingar våren 2022. Under hösten 2022 ändrades konjunkturläget men om det kommer att påverka lönerna är för tidigt att säga, förklarar förbundsjurist Sandra Olséni som sammanställt statistiken.

– Vi började få in samtal om arbetsbristförhandlingar inom den privata sektorn i oktober och det är först under vårens lönerörelse vi kan komma att se effekterna av det försämrade konjunkturläget vi började se i slutet av hösten, säger hon. 

Den genomsnittliga löneökningen inom alla sektorer, det vill säga privat, statlig och kommunal, var 4,2 procent mellan 2021 och 2022. I den privata sektorn, där de flesta medlemmar arbetar, var löneökningen i snitt 4,8 procent. 

– Vi ser ingen försämring av löneutvecklingen på kollektiv nivå jämfört med föregående år, men med inflationen inräknat kan vi som sagt konstatera att det innebär en reallönesänkning för de flesta, säger Sandra Olséni.

Sandra Olséni, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Hon påpekar också att siffrorna innefattar så kallad löneglidning, alltså även de individer som bytt arbetsgivare eller tjänst på sin arbetsplats, vilket ofta innebär en större löneökning. Om man räknar bort dem som bytt arbetsgivare eller tjänst är snittökningen lägre, även om den siffran inte går att ta fram specifikt, förklarar Sandra Olséni.

– Relativt många bytte jobb under 2022 och kan då ha fått större lönelyft. Därför är det inte alltid så relevant för individer att bara titta på snittsiffrorna inför sin egen löneförhandling. Det går däremot att se i Saco lönesök var den marknadsmässiga lönen ligger för den tjänst och titel man har eller söker, säger Sandra Olséni.

Arkitekten har tidigare rapporterat om att vissa arbetsgivare erbjudit extremt låga ingångslöner för nyutexaminerade arkitekter. Det är dock inget som syns i statistiken från årets löneenkät.

– Det är intressant att medianlönen för nyutexaminerade arkitekter hamnade exakt på vår rekommenderade ingångslön, 33 200 kronor, vilket är positivt, säger Sandra Olséni.

Saco lönesök är en webbapplikation som 19 förbund inom Saco utvecklat tillsammans och som är är kopplad till en databas för akademikerlöner. Medlemmar i Sveriges Arkitekter hittar statistiken här.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa