Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Hundra arkitekter har sagts upp på två månader

I höst har det skett en kraftig ökning av uppsägningar i branschen och ännu fler är varslade.
– Beställarna startar inte nya projekt och lägger ner vissa helt, säger vd:n på ett av de stora kontoren som varslat.

Under oktober och första veckan i november ökade varslen och uppsägningarna dramatiskt. Uppåt 30 arbetsgivare har sagt upp sammanlagt cirka 100 arkitekter. Betydligt fler än så är varslade om uppsägning. 

Arbetsgivare som Arkitekten talar med vittnar om att oron sprider sig i branschen och att telefonerna går varma mellan kontoren. Samtalen handlar om att försöka låna ut anställda för att slippa säga upp. Men de handlar också om att skapa sig en bild av läget för att kunna göra vettiga prognoser till styrelser och ägare. 

På Kanozi i Göteborg har man lagt ett varsel efter signaler på en nedgång från beställarna. 

– De startar inte nya projekt och lägger ner vissa helt. Vi ser också hur de drar ner på tempot i projekten, säger Helene Brandrup-Wognsen, vd. 

De affärsområden där konjunkturnedgången får genomslag är framförallt bostäder och kommersiella fastigheter. Offentliga uppdrag, landskap, infrastruktur och planarbete påverkas i ett senare skede eller inte alls. 

– Det spelar ingen roll hur länge man har varit i den här branschen, det finns inget värre än om man tvingas säga upp kollegor och vänner som man har kämpat hårt för att knyta till sig. I dagsläget vet vi inte om det går så långt dock, säger Helene Brandrup-Wognsen. 

På Semrén och Månsson har man tvingats att säga upp medarbetare på de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anledningen är att bostadsprojekt pausas eller ställs in helt. Byggherrar som vunnit markanvisningstävlingar drar sig ur och lämnar tillbaka marken till kommunen, berättar vd Ulrika Liss Daniels. 

– Vi ser små försämringar på många områden och bedömer att tillväxten blir svag 2023. Vi har många privata uppdragsgivare och då blir man mer känslig för konjunkturnedgångar, säger hon. 

Men läget är inte nattsvart. Både Kanozi och Semrén och Månsson har fortfarande mycket att göra. Det finns kapital på marknaden och det är inte alla affärsområden som drabbas. Semrén och Månsson vann till exempel ett stort inredningsuppdrag för Clarion i Uppsala i dagarna och Kanozi får löpande in nya projekt. 

Hanna Ruta, operativ chef på ÅWL i Stockholm, ser tecken på en nedgång i branschen, men också att företaget har en god beläggning.

– Vi märker av oron bland beställare och kollegor i branschen. Det märks på en kortare framförhållning. Vi får fler uppdrag som sträcker sig några veckor och uppdrag med fokus på utredning och tidiga skeden, men inte lika mycket projektering av bygghandlingar. Vi känner av en viss oro, men vi har också en bra bredd bland uppdragsgivarna, vilket skyddar oss lite, säger Hanna Ruta. 

Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter, vittnar om att optimism snabbt har vänts till pessimism. 

– Arbetsgivarna som vi förhandlar med varslar eller säger upp för säkerhets skull. Det är ju en viss eftersläpning innan de får effekt eftersom uppsägningstiden kan vara fyra månader. Så hoppas de kunna dra tillbaka uppsägningen. 

Sedan halvårsskiftet gäller nya turordningsregler vid uppsägning. 

– Många vill fortfarande följa turordningen. Men arbetsgivarna har större möjligheter att göra avsteg. Det betyder att ingen kan känna sig riktigt säker just nu. Det kan vara en god idé att aktivera sitt kontaktnät, säger Jens Andersson. 

Om varsel, arbetsbrist och turordning

Varsel: Företag som vill säga upp fler än fem anställda i ett län är skyldiga att göra en anmälan om varsel till Arbetsförmedlingen. Om minst 20 personer behöver sägas upp under en 90-dagarsperiod ska detta också anmälas.

Arbetsbrist: Arbetsgivaren gör bedömningen om det råder arbetsbrist och det är ett giltigt skäl till uppsägning. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla om uppsägningen med facket. Brott mot förhandlingsreglerna kan ge höga skadestånd.

Turordning: Huvudregeln är sist in först ut. Men arbetsgivaren har rätt att undanta tre personer från turordningslistan.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa