Gå till innehållet

Kontoret som går starkt i Kiruna

När det nya Kiruna byggs upp i rekordfart är ett av de dominerande kontoren Stark arkitekter.
– Svårigheten när en stad ska byggas på kort tid är att det blir tidstypiskt, säger Charlotta Selberg, arkitekt och delägare.

Stark består av cirka 20 arkitekter och byggingenjörer och har sin bas i Luleå. På Starks uppdragslista för Kiruna står bland annat flera kvarter i det som blir det nya centrum. Det är allt från kontor, bostäder och galleria till kulturhus, polishus och brandstation.

Delägaren Charlotta Selberg förklarar hur byrån möter risken att det blir för homogent i de projekt byrån tar fram för Kiruna:

– I vanliga fall byggs det mellan tidslagren, en stad växer fram mellan områden och hus från olika sekler och decennier. I Kirunas nya centrum har vi arbetat mycket med skalan. Vi försöker bibehålla känslan av staden utan att för den skull skapa pastischer.

Kiruna har sedan efterkrigstiden en tradition av nyskapande arkitektur och en del byggen blev höga. Även i det nya staden satsas det på höjden. Till exempel kommer Scandic hotell, ritat av Sandellsandberg, att ha en skybar på 45 meters höjd.  Men Stark vill variera och undvika ett slags New York mitt i småstaden.

– Allt kan inte bli sju våningar eller uppåt av glas. Form och volym är viktigt och det behöver vara lite lägre och finnas andra uttryck, säger Charlotta Selberg.

Stark hette tidigare Tirsén och Aili men har sedan några år bytt till ett namn som inte är kopplat till de gamla delägarna. Deras flesta projekt finns i norra Sverige och i Kiruna är uppdragsgivarna det kommunala bostadsbolaget, LKAB och olika byggentreprenörer. Förutom ett gestaltningsprogram som styr framväxten av det nya Kiruna, så arbetar Stark med flera personer i projektens alla led, detta för att säkra kreativitet och undvika “hemmablindhet”.

Stark arkitekter ritar bland annat tre kvarter i Nya Kiruna Centrum med handel, kontor och bostäder. Kvarteren ligger samlade kring den nya gågatan, Torggatan.

– Vi försöker alltid att utmana varandra och stötta kreativa ideér. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och kompetens, det är förutsättningar för ett bra team, säger Petter Larsson, också han delägare och arkitekt.

En annan utmaning handlar om dialog och att alla, från beställare till entreprenörer, arbetar mot samma mål.

– Vår upplevelse av projekten i Kiruna är att vi hittills har haft en bra dialog och ett bra samarbete med kommunen, byggherrar och entreprenörer, säger Charlotta Selberg.

De båda delägarna säger dock att framförallt är det spännande att vara med och skapa den nya staden.

– Vi står inför en enorm industrisatsning med medföljande inflyttning, grön omställning och en allt mer växande turistnäring. Vi är stolta att vi får vara en del av detta, säger Petter Larsson.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa