Gå till innehållet

Konstakademin i Vilnius tar emot arkitektstudenter från Ukraina

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har 13 arkitektstudenter kommit fram till Konstakademin i Vilnius i Litauen.
– Steg för steg börjar de integreras i undervisningen, säger skolans rektor Marius Šaliamoras.

Kort efter att kriget i Ukraina brutit ut erbjöd Konstakademin i Vilnius studenter i Ukraina att fortsätta sina studier i konst, design och arkitektur i Litauen. Mer än 120 arkitektstudenter på arkitektskolorna i Kiev, Charkov och Lviv svarade att de ville komma, men svårigheten att ta sig ut ur Ukraina har gjort att bara tretton kvinnliga arkitektstudenter hittills har lyckats ta sig till Vilnius. De första kom fram för drygt tre veckor sen. Marius Šaliamoras är rektor på skolan.

– Vissa har kommit hit med sin familj och hunnit packa innan de flytt medan andra är i dåligt skick efter flykten. Den första uppgiften var därför att hjälpa dem med boende, pengar till mat och medicinsk och psykologisk hjälp. Vi behandlar varje student individuellt efter behov, säger Marius Šaliamoras.

En del av de ukrainska studenterna har haft kontakter i Vilnius och kunnat ordna privat boende, de andra har erbjudits att bo gratis på skolans studentboende. Ett par av studenterna är bara 17 år och får därför bo hemma hos en lärare. De flesta av de studenter som hittills kommit fram går något av sina första år på utbildningen, vilket underlättar när de ska integreras i undervisningen, enligt Marius Šaliamoras.

– Steg för steg börjar nu flera av studenterna följa undervisningen. Under tiden utvärderar vi deras kunskap inför hösten så att de då kan fortsätta sina studier på rätt nivå. De har genomgående en god kunskapsbas, men de har fått en något annorlunda, mer strikt, utbildning, säger han.

På skolan som ger utbildning i konst, design och arkitektur finns plats för fler studenter, men skolan vänder sig nu ut i sina nätverk för att få ekonomiskt stöd att ta emot fler.

– Vi klarar situationen än så länge men med fler studenter kommer vi behöva mer pengar för att kunna erbjuda studiestipendier och boenden, säger Marius Šaliamoras.

I mitten av mars kontaktade han arkitekturskolorna inom nätverket NBAA, Nordic Baltic Academy of Architecture, både med en vädjan om ekonomiskt stöd och om att de nordiska arkitektskolorna ska försöka ta emot arkitektstudenter. Catharina Sternudd som är prefekt på Lunds arkitekturskola och del i nätverket NBAA skickade frågan om insamlingen vidare till Sveriges Arkitekter och i början av april startade förbundet en riktad insamling där pengarna ska gå oavkortat till Konstakademin i Vilnius.

– Eftersom de svenska arkitektskolorna är del av olika myndigheter kan de inte själva driva insamlingar. Vi kommer att fortsätta diskutera hur ukrainska studenter som tar sig till Sverige ska kunna antas till utbildningarna och hur deras studier ska finansieras, säger Catharina Sternudd.

Mer om Ukraina

Mer att läsa