Gå till innehållet

Högre förväntningar inom bygg enligt ny indikator

Konjunkturinstitutets senaste barometer visar att bygg- och anläggningsbranschens förväntningar på ett års sikt har ökat igen.

Enligt Konjunkturinstitutet har den så kallade konfidensindikatorn inom ekonomins alla delar stigit under april. Störst är uppgången inom detaljhandeln men institutet pekar även på en relativt stor uppgång inom bygg och anläggning.

”Byggföretagens förväntningar på ett års sikt, som varit ovanligt pessimistiska de senaste två åren, har återhämtat sig betydligt och är för första gången sedan januari 2022 över det historiska genomsnittet”, skriver Konjunkturinstitutet.

Inom tjänstesektorn har förväntningarna bara ökat marginellet, enligt barometern.

”Sex av tio tjänsteföretag uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet för närvarande”, skriver Konjunkturinstitutet.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa