Gå till innehållet

Göteborgs arkitekter samlas för att möta politikens krav på kvartersstad

Praktiserande arkitekter, byggherrar och akademi möts för att diskutera effekterna av att stadens politiker vill se mer traditionell arkitektur och kvartersstad.
– Striden står inte mellan stilar utan mellan kvalitet och standardlösningar. Konflikterna bara lamslår branschen, säger arkitekten Fredrik Rosenhall.

Det förväntas ett stort deltagande när Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, CBA, ordnar en bostadsdag på temat Kvartersstadens arkitektur och den klassiska fasaden. Bakgrunden är de formuleringar om ”traditionell, klassisk arkitektur” och kvartersstad som nu är inskrivna i stadens budget, något som Arkitekten rapporterat om tidigare.

Det var medlemmarna i CBA som uppmanade styrgruppen att ordna en bostadsdag för att diskutera konflikten. Ola Nylander, som är ordförande för CBA, säger att flera byggherrar bland medlemmarna har uttryckt att de har svårt att hantera frågan och vill se en mindre polariserad debatt.

– Arkitekter i Göteborg behöver relatera till politiska beslut. Därför vill vi fördjupa diskussionen och visa hur man kan göra det bra. Programmet är forskningens svar genom att visa möjligheter och tillhandahålla kunskap från säkra källor, säger Ola Nylander.

Bild på en man.

Arkitekter i Göteborg behöver relatera till politiska beslut. Därför vill vi för­djupa diskussionen.

Ola Nylander, Centrum för boendets arkitektur, Chalmers.

Johan Casselbrant på Kanozi är en av de arkitekter som planerar att komma till Bostadsdagen. Han har haft diskussioner i ett arkitektnätverk i Göteborg och tror att många dyker upp.

– I nätverket pratar vi om att debatten om arkitektur har blivit så politiserad i Göteborg, att det har blivit mycket slagord och om hur vi kan nyansera frågan, säger Johan Casselbrant.

Han har inte upplevt motsättningar bland arkitekter, men att många däremot reagerar på politiska förenklingar i formuleringar om kvartersstad och klassisk arkitektur.

– Jag tror de flesta arkitekter är lyhörda inför att rita något som har mer av göteborgs­själ än det som byggts de senaste decennierna. Men när det går ut påbud i stads­planerna låser det lösningarna. Det behöver finnas en större frihet att jobba med kvalitets­frågor och uttryck, säger han.

Jag tror de flesta arkitekter är lyhörda inför att rita något som har mer av göteborgssjäl än det som byggts de senaste decennierna. Men när det går ut påbud i stadsplanerna låser det lösningarna.

Johan Casselbrant, chefsarkitekt på Kanozi arkitekter.

Samtidigt tycker han det är bra att det finns ett stort intresse för arkitektur och byggande bland politiker och allmänhet i Göteborg. Därför har han stora förhoppningar inför Bostadsdagen, dit flera politiker är inbjudna.  

– Jag hoppas det blir en bra debatt om kvalitet och om vilka spelregler politiken ska sätta. I kontakten med politiker som har förståelse för arkitektur och stadsbyggande finns det möjlighet att nyansera frågorna.

Bostadsdagen rymmer föreläsningar av arkitekter och forskare, paneldebatter och laborationer om dagsljus i olika typer av bostadskvarter. En paneldebatt ska handla om vilka stadskvaliteter som kan uppnås med slutna kvarter.

I panelen sitter Malin Michaelson, ordförande i Sveriges Arkitekters lokalförening i Västra Götaland. Hon har i en nyhetsintervju i Arkitekten tidigare uttalat sig om den etiska stress som den nya politiska inriktningen har lett till bland tjänstepersonerna på stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg.

Rickard Stark från Okidoki ska sitta i samma panel. Han tycker att debatten är polariserad också bland arkitekter och hamnar ofta i diskussioner. Problemet med den nya politiken tycker han är att den inte tar hänsyn till sammanhanget. Men i praktiken tror han inte att den kommer vara så strikt styrande.

Nu har det uppstått en motstånds­rörelse på politisk nivå som går på tvärs med vad många arkitekter arbetat med i flera decennier. Det bästa vi arkitekter kan göra nu är att ta till oss kritiken.

Rickard Stark, delägare Okidoki arkitekter.

– Jag är lite trött på att många arkitekter inte ens försöker förstå vad politikerna menar. Hade det som byggdes varit tillräckligt bra hade det här varit annorlunda. Nu har det uppstått en motståndsrörelse på politisk nivå som går på tvärs med vad många arkitekter arbetat med i flera decennier. Det bästa vi arkitekter kan göra nu är att ta till oss kritiken. Jag hoppas det kan leda till att vi gemensamt lyfter nivån på det som byggs, säger Rickard Stark.

Fredrik Rosenhall från Inobi arkitekter är inbjuden att sitta i en panel för en debatt om bostadskvaliteter i kvartersrum. Han har tidigare arbetat med den klassiska arkitekturens proportioner i ett omtalat projekt på Ekmansgatan i Göteborg och har skrivit flera debattartiklar om stilpluralism i Göteborgsposten.

Jag tror det är bra att vi arkitekter får ett till­fälle att sitta ner till­sammans. Vi behöver hålla ihop och värna om kvaliteter.

Fredrik Rosenhall, arkitekt på Inobi arkitekter.

– Det har länge varit en fragmenterad planering i Göteborg där man missat att skapa samband av gator och stråk. Nu finns det en politisk vilja att förändra det, men jag vet inte hur dogmatiskt det här kommer följas i praktiken. Det finns platser där kvartersstad inte fungerar, säger Fredrik Rosenhall.

Han tycker att arkitekter behöver se den nya politiken som en reaktion på det som byggts i Göteborg och att debatten om klassisk och modernistisk arkitektur har blivit onödigt polariserad.

– Jag tror det är bra att vi arkitekter får ett tillfälle att sitta ner tillsammans. Vi behöver hålla ihop och värna om kvaliteter, och göra bra jobb givet förutsättningarna. Striden står inte mellan stilar utan mellan kvalitet och standardlösningar. Konflikterna bara lamslår branschen, säger Fredrik Rosenhall.

Mer att läsa