Gå till innehållet

Klimatet het fråga inför förbundets stämma

Nästan en tredjedel av de 23 motioner som lämnats in till Sveriges Arkitekters stämma 2022 handlar om hur förbundet bör arbeta för att stärka arkitekter i klimatomställningen.

Sju motioner som kommit in inför Sveriges Arkitekters stämma 19–20 november är förslag på vad Sveriges Arkitekter bör göra för att påskynda arbetet med ett mindre klimatbelastande byggande. Bakom fem av dessa motioner står medlemmar i ACAN, Architects climate action network Sverige. Byggbranschens stora förbrukning av resurser och energi och den stora mängden avfall den genererar är grunden till att de lagt motionerna.

– Om några år behöver utsläppen från byggbranschen vara hälften av vad de är i dag och det är i princip de projekt vi ritar i dag. Vi vill speeda upp krismedvetenheten och omställningsarbetet och vi tror att Sveriges Arkitekter har stor påverkan i vår del av branschen, säger inredningsarkitekten Tove Sjöberg i ACAN Sverige.

Hon betonar att ACAN inte är missnöjda med Sveriges Arkitekters klimatarbete. Hon nämner bland annat att förbundet driver på för krav på koldioxidbudget och att förbundet har riktat krav till nya klimatministern som arbete i rätt riktning.

– Men det behöver göras mycket mer för att vässa arkitekterna, som att lobba mer mot byggbranschen och driva frågor om förbud mot rivningar. Det är bråttom och vi vill elda på arbetet. Det som behöver göras måste göras nu, inte utredas i flera år, säger Tove Sjöberg.

En av de motioner ACAN lägger till stämman handlar om att tillsätta ett omställningsråd med flera uppgifter: Att arbeta med att uppdatera grundutbildningarna med klimat- och hållbarhetsfrågor, se över kompetensutveckling inom hållbarhet så att den når fler och att bedriva lobbyarbete. Det tidigare hållbarhetsrådet lades ner vid förra stämman och nu finns skriften ”Vägen framåt” där Sveriges Arkitekter har samlat argumenten för en klimatomställning och en handlingsplan.

– Vi tycker inte att det är tillräckligt att dokumentet finns på hemsidan, det behöver användas och uppdateras också. Därför tycker vi att det är viktigt att avsätta personer som arbetar med aktivt med frågorna, säger Tove Sjöberg.

I en annan motion föreslår ACAN en sorts klimatkörkort för arkitekter. Förlagan är hämtad från Storbritannien där arkitekter behöver uppdatera sin kunskap varje år för att behålla sin yrkestitel. ACAN i Storbritannien arbetar för att skärpa kraven på kunskap om klimatpåverkan och svenska ACAN föreslår ett liknande system i Sverige.

Har en arkitekt jobbat några år är kunskapen redan gammal och dessutom utvecklas kunskap inom hållbarhetsfrågor snabbt.

Tove Sjöberg

– Har en arkitekt jobbat några år är kunskapen redan gammal och dessutom utvecklas kunskap inom hållbarhetsfrågor snabbt. Det kan vara ett frivilligt system där man lägger till en certifiering i sitt CV, eller ett krav för att behålla sin yrkestitel, säger Tove Sjöberg.

ACAN vill i en motion lägga till två formuleringar i Sveriges Arkitekters etiska program så att arkitekters ansvar för klimatförändringar och minskad biodiversitet finns med.

– Vi vill betona att klimat- och miljöfrågor inkluderas inom ramen för etiska frågor och att formuleringarna förtydligas och blir spetsigare. Men det är också viktigt att programmet hålls levande och används, i dag kan en arkitekt arbeta ett helt yrkesliv utan att känna till de etiska reglerna, säger Tove Sjöberg.

Två motioner handlar om vilka projekt och material som Sveriges Arkitekter lyfter fram som förebildliga. ACAN anser att vissa nomineringar till priser bryter mot formuleringar i det etiska programmet och lägger därför en motion om att se över arbetet. Ytterligare en motion handlar om att se över sponsorverksamheten. ACAN har bland annat reagerat på att Sveriges Arkitekter gjorde utställningen Woodlife tillsammans med Svenskt trä och Skogsindustrierna.

– Sponsringen innebär att förbundet med hjälp av fin träarkitektur marknadsför ett kalhyggesjordbruk som utarmar den biologiska mångfalden och ökar utsläppen. Vi tycker inte det är lämpligt, i stället bör vi arkitekter ställa högre krav och driva efterfrågan på hållbart skogsbruk, säger Tove Sjöberg.

Ytterligare två motioner om klimat och hållbarhet har kommit in inför stämman. Josefine Wikholm föreslår att Sveriges Arkitekter ska samla in information om hållbarheten i arkitektkontorens projekt och åskådliggöra dem i en årlig rapport och Petter Brunskog vill att styrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur byggbranschen kan klara målen för CO2-utsläpp. 

Bland övriga motioner finns tre som handlar om inredningsarkitektur; att skydda titeln inredningsarkitekt, uppmuntra till tvärdisciplinär forskning och anordna kurser specifikt för inredningsarkitekter. Övriga tretton motioner handlar bland annat om att öka stödet vid internationella satsningar, att utveckla fler arkitekturarenor, säkerställa fackligt arbete och offentlig upphandling av husarkitektur.

Om Sveriges Arkitekters stämma

Stämman äger rum i Stockholm den 19–20 november 2022.

Samtliga 23 motioner till stämman finns att läsa på Sveriges Arkitekters webb.

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa