Gå till innehållet

Här är Sveriges Arkitekters nya styrelse

Den styrelse som valdes på Sveriges Arkitekters stämma har fått flera prioriterade mål att arbeta mot.
– Vi kommer att behöva ställa ambitionerna mot resurser och ekonomi, säger Emina Kovacic som valdes om till styrelsens ordförande.

Elva ledamöter valdes till styrelsen vid Sveriges Arkitekters stämma. Fyra stannar kvar från förra mandatperioden medan sju nya träder in, varav två tidigare har suttit i styrelsen som studeranderepresentanter.

En av de helt nya ledamöterna är Anna Krook som är utbildad landskapsarkitekt och som till vardags arbetar som processledare på White arkitekter i Malmö.

– Bland de uppgifter styrelsen har framför sig ser jag särskilt fram emot att arbeta med förutsättningarna för vårt arbete och arkitektrollen. Jag tror att vi arkitekter kan ta ledning i en hållbar omställning, men då måste vi också axla delvis nya roller, säger Anna Krook.

Ny i styrelsen är också Mårten Claesson som är enda ledamoten med titeln arkitekt SIR/MSA. Han har dessutom titeln arkitekt SAR/MSA och arbetar i flera olika skalor genom företaget Claesson, Koivisto, Rune arkitektkontor.

– Efter många år i yrket kan jag fortfarande inte säga var gränsen går mellan husarkitektur och inredningsarkitektur. Det är viktigare att kunna integrera de två rollerna med varandra än att separera dem. Samtidigt är det viktigt att försvara den speciella kompetens en utbildad inredningsarkitekt har, säger Mårten Claesson.

Styrelsen hade i sin verksamhetsplan föreslagit att särskilt prioritera tre av verksamhetens tio mål under nästa mandatperiod: att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande, att bedriva ett effektivt politiskt påverkansarbete och att medlemmarna får bättre arbetsvillkor, löneutveckling och arbets- och studiemiljö.

– Alla tio mål är viktiga, men om vi inte kan påverka politiken så faller flera av målen eftersom politik, lagar och regler sätter ramarna för arkitekters möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle och skapa arkitektur, säger ordförande Emina Kovacic. 

Efter diskussioner fattade stämman beslut om att ytterligare ett av de tio målen ska vara prioriterat: Att Sveriges Arkitekter verkar för att uppdragsgivare efterfrågar bra arkitektur och värderar arkitektens tjänster högt.

– Det är ett viktigt mål. Men vi kommer att behöva diskutera hur vi prioriterar när vi ställer ambitioner mot ekonomin. Den stora utmaningen under nästa mandatperiod kan bli att bevaka arbetsvillkoren under en lågkonjunktur. Därför är jag nöjd över att stämman också beslutade om en möjlighet för avgiftshöjningar till förbundet, om det skulle behövas, säger Emina Kovacic.

Den höjda medlemsavgiften som stämman beslutade om blir 342 kronor i månaden med option på att kunna höja med sex procent till 354 kronor om den eventuellt kommande lågkonjunkturen kräver det.

Det här är nya styrelsen för Sveriges Arkitekter:

Ordförande: Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Karlshamns kommun, född 1970, ordförande sedan 2021 (omval).

Förste vice ordförande: Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA, Warm in the winter, Stockholm, Universitetslektor LTU, bor i Stockholm, född 1975 (omval).

Andra vice ordförande: Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA, Sweco architects, Östersund, född 1971 (omval).

Ledamöter:

Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, Bornstein arkitektur och media, Göteborg, född 1965 (omval).

Mårten Claesson, arkitekt SIR/MSA samt arkitekt SAR/MSA, Claesson, Koivisto, Rune arkitektkontor, Stockholm, född 1970 (nyval).

Valter Fredström, arkitektstudent, Umeå Arkitektskola, Umeå, född 1996 (nyval).

Anna Krook, landskapsarkitekt MSA, White i Malmö, född 1981 (nyval).

My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt LAR/MSA, 02 landskap, Göteborg, född 1967 (nyval).

Maja Olsson, arkitekt MSA, Köpenhamn, Lendager group, född 1992 (nyval).

Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA, Fojab, Stockholm, född 1979 (nyval).

Petter Lindencrona, planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholm stad, född 1972 (nyval).

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa