Gå till innehållet

Stämman sa nej till förlängd mandatperiod

Förslaget att förlänga förbundets mandatperiod från två till tre år röstades ner.
– Det är ett tecken på att styrelsen inte hade förankrat förslaget tillräckligt. Det är härligt att stämman blir klok, säger Johanna Wiklander, delegat på stämman

Styrelsens och kansliets förslag om förlängd mandatperiod föll i stämmans omröstning. Beslutet föregicks av en längre diskussion där delegater som representerar Stockholms arkitektförening argumenterade för ett avslag.

– Jag vill att vårt förbund ska vara det lilla nära och demokratiska förbundet, att vårt förbund ska vara det lilla lättfotade där vi ses ofta, sa Johanna Wiklander. 

– Det här rummet är det bästa argumentet. Vi behöver det här samtalet. Förändringen skulle inte gynna demokratin, sa Elizabeth Hatz.

Även studenterna som var representanter på stämman uttryckte en oro för vad en längre mandatperiod skulle innebära till exempel för studenter som förtroendevalda.

– Tre år är en väldigt lång period för en student, sa Tove Källander.

Anledningen till styrelsens förslag att förlänga mandatperioden var att förbättra kansliets förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt och att även ge förtroendevalda mer tid för sina uppdrag. I diskussionen vid stämman framfördes även argument för förslaget. Delegater från både Västra Götaland, Skåne såväl som Halland förklarade sig positiva, då det i förslaget också ingick att det skulle införas en årlig avstämning mellan styrelsen och lokalföreningarna, för att öka insynen.

– Det mest demokratiska är när man får till stånd samtal mellan styrelsen och vanliga medlemmar, att styrelsen får höra hur det är på golvet. Stämman är viktig, men den är den formella demokratin. Den andra är dialog och samskapande, att tänka tillsammans, sa Jennie Fagerström från Halland.

Johanna Wiklander från Stockholm svarade med att stämman, där medlemmarna har möjlighet att motionera, gör det möjligt för medlemmarna att komma närmare makten.

– Motionerna är en formidabel möjlighet och det är skarp demokrati, sa hon.

Stockholms lokalförening hade 27 delegater på stämman och studenterna hade tio. Övriga lokalföreningar hade tillsammans 37 representanter på plats. 

Omröstningen resulterade i en majoritet för att behålla den tvååriga mandatperioden, 37 röster mot 27. Nästa stämma blir alltså år 2024.

– Då kanske förslaget om förlängd mandatperiod kommer upp igen och vi har fått tid att resonera. Men personligen tycker jag om att vi ses vartannat år. Det finns ett stort behov av att diskutera de gemensamma frågorna. Det är helt centralt för förbundet att ha sådana här stämmomöten, säger Johanna Wiklander från lokalföreningen i Stockholm.

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa