Gå till innehållet

Många nya namn i förslaget till förbunds­styrelse

Sju av elva nominerade till Sveriges Arkitekters styrelse är nya kandidater.
– Vi har fått ihop en stark grupp med personer som vi tror kommer att komplettera varandra väl, säger valberedningens ordförande.

Vid stämman för två år sen minskade antalet ledamöter i Sveriges Arkitekters styrelse från tretton till elva. Det har gjort valberedningens arbete lite knepigare, då många kriterier och parametrar behöver täckas in på färre individer.

– Det viktigaste är att få in kompetenta och engagerade personer som tillsammans som grupp representerar medlemskåren, säger Katarina Kempe, ordförande i valberedningen.

Under våren har valberedningen gjort en lång rad intervjuer med bland annat nuvarande styrelse och kansli om hur arbetet har fungerat under nuvarande mandatperiod och vilka frågor som blir viktiga framöver. Under intervjuerna har det också framgått hur gruppen har fungerat och om någon inte vill eller kan fortsätta.

– Valberedningen har fått flera medskick, bland annat önskemål om en föryngring i styrelsen, att den representerar både anställdas och chefers perspektiv och kunskap om hållbarhet och fackligt arbete. Detta har vi haft med oss i vårt pusslande, säger Katarina Kempe.

Arkitekten Katarina Kempe är ordförande i valberedningen för Sveriges Arkitekters förtroendeposter.

Hon berättar att valberedningen tittar på hur ledamöterna speglar medlemskåren, främst att samtliga fyra professioner och alla landsändar är representerade, men också att det är en jämn könsbalans och åldersfördelning och att de får med personer från olika roller och nivåer i privat och offentlig sektor och inom akademin.

– Det är också önskvärt att få med ledamöter med erfarenhet från beställarsidan och med kunskap om ekonomi och annan specialistkompetens. Vi strävar efter en så mångfacetterad grupp som möjligt, säger Katarina Kempe.

Styrelsens sammansättning ska representera medlemskåren där byggnadsarkitekterna är den största gruppen. Av de totalt elva föreslagna ledamöterna är sju byggnadsarkitekter, en planarkitekt, en inredningsarkitekt och två landskapsarkitekter. Åtta är privatanställda, två anställda inom kommuner och tre hade vid nomineringen koppling till akademin, studeranderepresentanten inräknad.

– Vi behöver också se på profession och anställningsform i ett lite vidare perspektiv. Flera arbetar gränsöverskridande mellan yrkesområden eller delar sin tid mellan olika uppdrag och representerar därför flera kategorier. Det viktigaste är att varje ledamot har någon att bolla sina frågor med och att sakkunskapen finns i styrelsen, säger Katarina Kempe.

Den föreslagna styrelsen består av sex kvinnor och fem män. De flesta föreslagna ledamöter, sex personer, är födda på 1970-talet. Två är födda på 1960-talet, en på 1980-talet och två på 1990-talet.

Totalt sett är detta en föryngring av styrelsen, vilket var ett medskick till valberedningen för att kunna möta en föränderlig omvärld.

Katarina Kempe

– Könsfördelningen är viktig, vi strävar efter en jämn grupp. Det var inte så att vi hade ett fokus på 70-talister, men vi hittade många intressanta och kompetenta personer i den åldern. Totalt sett är detta en föryngring av styrelsen, vilket var ett medskick till valberedningen för att kunna möta en föränderlig omvärld, säger Katarina Kempe.

I år blir det ovanligt många nyval till styrelsen, bara fyra ledamöter föreslås stanna kvar, inklusive ordförande samt första och andra vice ordförande. Men Katarina Kempe poängterar att två av de nya ledamöterna har suttit i styrelsen tidigare, båda som studeranderepresentanter.

– Det har varit svårt att få en fullständig balans med en krympt styrelse eftersom så många parametrar ska täckas upp, men vi tycker att vi har fått ihop en riktigt stark grupp med personer som vi tror kommer att komplettera varandra väl. Det viktigaste är gruppens kompetens som helhet och att ledamöterna har tid och lust att delta aktivt i möten och diskussioner, säger Katarina Kempe.

Här är förslaget på ny styrelse för Sveriges Arkitekter

Ordförande: Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Karlshamns kommun, född 1970, ordförande sedan 2021 (omval).

Förste vice ordförande: Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA, Warm in the winter, Stockholm, Universitetslektor LTU, bor i Stockholm, född 1975 (omval).

Andra vice ordförande: Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA, Sweco architects, Östersund, född 1971 (omval).

Ledamöter:

Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, Bornstein arkitektur och media, Göteborg, född 1965 (omval).

Mårten Claesson (nyval) arkitekt SIR/MSA samt arkitekt SAR/MSA, Claesson, Koivisto, Rune arkitektkontor, Stockholm, född 1970 (nyval).

Valter Fredström (nyval) arkitektstudent, Umeå Arkitektskola, Umeå, född 1996 (nyval).

Anna Krook (nyval) landskapsarkitekt MSA, White i Malmö, född 1981 (nyval).

My Lekberg Hellström (nyval) landskapsarkitekt LAR/MSA, 02 landskap, Göteborg, född 1967 (nyval).

Maja Olsson (nyval) arkitekt MSA, Köpenhamn, Lendager group, född 1992 (nyval).

Ylva Åborg (nyval) arkitekt SAR/MSA, Fojab, Stockholm, född 1979 (nyval).

Petter Lindencrona (nyval) planeringsarkitekt FPR/MSA, Stockholm.

Mer om Stämma 2022

Mer att läsa