Gå till innehållet

Hård konkurrens om jobben enligt ny prognos

När Saco spår framtidsutsikterna för olika akademikeryrken, är arkitekt ett av yrkena där det blir tufft att få jobb för den som nu står i färd med att söka till en utbildning. Men prognosen räknas samtidigt som osäker.

Bäst framtidsutsikter har de som väljer en utbildning inom vård, skola och omsorg, eller ett yrke inom teknik, IT eller naturvetenskap. Det framgår i akademikernas centralorganisation Sacos rapport Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2028 som släpps idag. 

Det är respektive Saco-förbund som står bakom prognoserna för de olika yrkena. Det är första gången på många år som Sveriges Arkitekter bidragit med en pessimistisk prognos i den här rapporten.

– Vi började skruva ner framtidsutsikterna förra året. Arbetslösheten ökar och nyexaminerade får inte jobb och vi ser just nu att det kommer att fortsätta öka. Dessutom utbildas fler arkitekter än som går i pension så antalet yrkesverksamma ökar för varje årskull, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Man i svart fritidskläder med en grön levande vägg i bakgrunden.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Hur säker är prognosen? 

– Den är osäker! Det är alltid svårt att göra dessa prognoser, men detta konjunkturläge gör det extra svårt eftersom utsikterna också är fem år framåt i tiden. Byggsektorn är mycket konjunktur- och politikberoende. Och det här är ju en sektor som inte heller återhämtar sig direkt när konjunkturen vänder.

Vad skulle göra att prognosen inte slår in? 

– Att konjunkturen vänder mycket snabbare än vad vi och alla tror och att politikerna satsar på en klimatsmart omställning av bygg- och fastighetssektorn.

Vad blir konsekvenserna om färre unga nu vill söka till arkitektutbildningarna på grund av den dystra prognosen? 

– Söktrycket är ju vanligtvis väldigt högt och kommer nog förhoppningsvis inte att påverkas i så stor utsträckning. Och samhällsbehovet av arkitekter kommer fortsätta att vara stort över lag, även på en bostadsmarknad där nyproduktion inte kan vara svaret på alla bostadsbehov. Vi ser behovet av arkitekter i fler och breddade roller, inte minst i förvaltningsled.

I rapporten anges prognoser för alla de fyra arkitektkategorierna. Det är bland arkitekter och inredningsarkitekter som konkurrensen om jobben för nyutexade beskrivs som stor medan marknaden för landskapsarkitekter och planeringsarkitekter anges vara “i balans”.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa