Gå till innehållet

Svårt att få första arkitektjobbet

För många nyblivna arkitekter tar det långt över ett år att få sitt första jobb.
– När man gjort 80 ansökningar, fått komma på två intervjuer och resten är nej eller inget svar alls, det tär på själen, säger en arkitekt som var utan jobb i närmare två år efter examen.

Tidningen Arkitekten har varit i kontakt med flera personer som vittnar om stora svårigheter och att det tar lång tid att få jobb efter examen. Det handlar om både arkitekter och landskapsarkitekter.

– Man måste ha flera års erfarenhet. Varje gång en annons dyker upp och man ser att de helst vill att man ska ha upp till tio års erfarenhet, tappar man direkt hoppet. Men söker ändå. Jag har inte fått mycket feedback mer än att det är just det, att andra sökanden haft mer erfarenhet än jag, säger en nybliven arkitekt.

– Jag tog examen i september 2020. Totalt sökte jag 316 jobb och nedslående nog fick jag endast komma på tre intervjuer. Efter många månaders kämpande fick jag till slut jobb, i juni 2021, berättar en landskapsarkitekt.

Att det tar ett år eller mer att få jobb som nyutexaminerad tycks vara ett fenomen som blivit vanligare. Arkitekten har tagit del av svaren i en enkät som Sveriges Arkitekter gjort bland landets nyutexaminerade arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter. Enligt en preliminär analys av enkäten framträder en tendens: Att det tar längre tid att få sitt första jobb nu jämfört med tidigare år.

År 2013 var det en stor majoritet som uppgav att de fått sitt första jobb inom tre månader efter examen. 2021 var andelen som fått sitt första kvalificerade jobb inom tre månader mindre än hälften, i alla fall bland arkitekter och landskapsarkitekter. I enkäten är ”otillräcklig arbetslivserfarenhet” det vanligaste svaret som de nyutexade gett på frågan vad som varit hindret till att få ett jobb.

Nyutexade och arbetslöshet

380 personer
Minst så många tar uppskattningsvis examen från någon av arkitektutbildningarna varje år.

61 personer
Så många nyutexade anställdes vid de fem största arkitektkontoren under perioden 1 januari 2021–1 maj 2022.

112 personer
Så många medlemmar i Sveriges Arkitekter fick ersättning från a-kassan i juli 2022. Men i denna statistik syns inte de nyutexade som ännu inte har rätt till a-kassa.

Arkitekten har gjort en undersökning bland 20 av de största arbetsgivarna inom privat och kommunal sektor. Arbetsgivarna har angett hur många nyutexade arkitekter de anställt sedan i maj förra året och hur många arkitekter de anställt totalt. Svaren visar att det är stor variation bara bland de fem största kontoren i landet. Lägst andel nyutexade bland de fem största hade White arkitekter med en av 29, det vill säga knappt 3,5 procent.

– Min gissning är att få nyanställda kopplar till neddragningarna under Covid. Vi har haft en tid av neddragningar, detta är sannolikt det största skälet till att vi har en relativt senior besättning just nu, skriver Whites vd Alexandra Hagen i ett mejl till Arkitekten.

Krook och Tjäder har anställt 47 personer totalt under perioden, varav 15 var nyutexade, vilket innebär att närmare 32 procent av de nya medarbetarna här fick sin första anställning som arkitekt efter examen. Det är den högsta andelen bland de fem största arkitektkontoren.

– Vi fyller alltid på med nyutexade för att få en bra fördelning på arbetsplatsen. Vi är ute mycket på skolorna och försöker att synas så mycket som möjligt och vi får många spontanansökningar – vilket vi är glada och tacksamma för, säger Soile Alfredsson, HR på Krook och Tjäder och fortsätter:

– När man som vi är ett större kontor, med en bredd av erfarna medarbetare som handleder, så är det inte ett stort steg att anställa nyutexade. Vi upplever att de snabbt blir självgående.

Hennes upplevelse är att företaget fick säga nej till många spontanansökningar precis före pandemin, men att det nu har vänt. Men det är fortfarande fler som söker än som får en anställning.

– Vi tittar framför allt på ansökan i sig och portfolion, hur man uttrycker sin gestaltningsförmåga. Att man har gjort praktik eller har annan arbetslivserfarenhet ser vi också som positivt. Det är ganska vanligt att vi har återanställt några av våra egna praktikanter, säger Soile Alfredsson.

Drygt 630 studenter antas till de tio erkända arkitektutbildningarna i Sverige varje läsår. Med en lågt räknad examinationsgrad på 60 procent innebär det att minst 380 personer om året tar examen inom yrket. Om man lägger ihop antalet nyutexade som fått anställning hos de fem största arkitektkontoren det senaste ett och ett halvt året blir det 61 stycken. Resterande ska alltså ha fått jobb på något mindre kontor eller på en kommun.

Studio Stockholm är ett av de något mindre kontoren i Arkitektens undersökning. Av kontorets totalt 14 nyrekryteringar under det senaste ett och ett halvt året var det en som kom direkt från utbildningen. Företagets grundare Marco Checchi beskriver läget när han svarar på frågan om hur företaget vill attrahera nyblivna arkitekter:

– Givet den komplexitet som genomsyrar många av våra projekt så ser vi vissa utmaningar med helt nyutexaminerade arkitekter, då dessa helt enkelt saknar den typ av erfarenhet som krävs. Det gör att vi inte aktivt profilerar oss direkt mot den gruppen, men vi är självklart alltid öppna för dialog med nya talanger.

I kommunerna har det också varit hård konkurrens om platserna. Stockholm har inte givit några uppgifter men Malmö och Göteborg har tillsammans anställt endast fyra nyutexade sedan i januari 2021. Resterande 27 som anställts i de två kommunenerna har alltså haft mer erfarenhet i bagaget.

En av de arbetssökande Arkitekten talat med uttrycker sin frustration och sin oro:

Det är en jobbig tanke att man gått ett femårig utbildning och att man ändå räknas som en som inte har någon erfarenhet.

Anonym nybliven arkitekt.

– Det är en jobbig tanke att man gått ett femårig utbildning och att man ändå räknas som en som inte har någon erfarenhet. Jag är optimistisk och tror fortfarande att jag kommer att få jobb men nu när det gått så lång tid är jag lite orolig för att arbetsgivare ska undra, hur de ser på en som mig som inte fått ett jobb tidigare.

Mer om Utbildningsdebatt

Mer att läsa