Gå till innehållet

Barnens arbetsplats i fokus när vägledning lanseras

Sedan några år tillbaka har Boverket haft i uppdrag att ta fram en vägledning för skolor och förskolors fysiska miljö. I veckan lanserades den.

– Skolorna är en av landets största arbetsplatser, det är en arbetsmiljö också för eleverna som tillbringar en stor del av sin uppväxt där. Blir de bra kan det göra skillnad för väldigt många. 

Det säger Maria Eggertsen Teder. Hon arbetar som projektledare på Boverket och har i veckan varit med och lanserat en vägledning om förskolor och skolors fysiska miljö på H22.

Vägledningen består av sex delar som publicerats etappvis på Boverkets webbplats. Den riktar sig till både offentliga och enskilda aktörer som arbetar med planering, byggande och förvaltning av skolor och förskolor och omfattar de fysiska miljöerna både inomhus och utomhus. 

Maria Eggertsen Teder är arkitekt på Boverket.

Boverket har arbetat med vägledningen sedan 2018 när riksdagen antog regeringens proposition “Politik för en gestaltad livsmiljö”. Maria Eggertsen Teder fick förfrågan om att bli projektledare 2020. Hon har tidigare jobbat som projekterande arkitekt, med samhälls- och stadsplanering och även skrivit en avhandling om placemaking. 

Nu kommer hon att ägna resten av året åt att sprida vägledningen.

–Reaktionerna har varit positiva, fler önskar också en publikation, att den inte endast finns på webben, berättar hon. 

Vägledningen tar upp en rad områden som enligt Maria Eggertsen Teder är viktiga att ta ställning till. Som exempelvis materialval, färgsättning, konstens och naturens roll i lärmiljöer, ljud- och ljuskvalitet. Även frågan om vilket inflytande barn, elever och personal kan ges under gestalningsprocessen tas upp, samt utformningen och gestaltningen av rörelsefrämjande miljöer.

–Utmaningen är att det finns frågor som inte har ett rakt ja- eller nejsvar. De försöker vi diskutera kring och där handlar det om att väga mellan olika behov, önskemål och intressen, säger Maria Eggertsen Teder.

Som exempel nämner hon storlekens betydelse för förskolor och skolor och symbolvärdet av god gestaltning.

I vägledningen lämnar Boverket även ett antal inspirationsexempel. Som till exempel Kristofferskolan i Bromma där byggnaderna har olika utformning för varje årskull eller Kometens förskola i Växjö där gården till största delen består av skogsmark. Och Hedlunda förskola i Umeå där hållbarhet, genustänk och Reggio Emilia-pedagogik har styrt hela byggnadens utformning. 

I Boverkets exempelsamling finns en lekplats i Varberg som kan användas av alla barn oavsett om de går, rullar, kryper eller springer när de tar sig fram. Miljön kan fungera som inspiration även för förskolor och skolors utemiljöer, enligt Maria Eggertsson Teder. 

Maria Eggertsen Teder hoppas på att tanken kring att den fysiska miljön spelar roll ska sprida sig.

–Forskning visar den fysiska miljöns inverkan på studieresultat, barn behöver olika typer av platser för lärande, lagom mycket visuell stimulans och inlärningen främjas av rörelse. Också små förändringar kan göra skillnad, säger hon. 

Om Boverkets vägledning

Vägledningen Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället finns att läsa på Boverkets webbsida.

Mer om H22

Mer att läsa