Gå till innehållet

Barnens vilja blev lekplats med djungeltema

När en ny lekplats skulle byggas i Oceanhamnen i Helsingborg, lät kommunen barn vara med och bestämma tema. Karolina Halldin är arkitekten som fick i uppdrag att gestalta djungelparken.

I Oceanhamnen i Helsingborg har Dockanparken nyligen invigts. Som namnet antyder ligger parken i en gammal torrdocka som tidigare hörde till Helsingborgs varv. Den har nu till större delen fyllts igen men formen syns fortfarande genom ett nedsänkt och vindskyddat parkrum. Parken innehåller en brygga med trappor och ramper ned mot vattnet, solplatser, promenadstråk, grönytor och så en lekplats med djungeltema.

Lekplatsen, som fått namnet Djungellekan, finns i parkens södra del och temat är ett resultat av en tävling som Helsingborgs stad utlyste bland kommunens barn. En förskoleklass och en femteklass deltog i tävlingen och de flesta barnen ville att den nya lekplatsen skulle ha djungeltema, med djur.

Karolina Halldin är ansvarig arkitekt på Krook och Tjäder som gestaltat lekparken i samarbete med Helsingborgs stad. Hon blev till en början lite överraskad av att just djungeltemat vann.

–Jag trodde att de kanske skulle välja båtvrak med tanke på platsen. Men barnen tänkte på vad de ville leka i, inte så mycket på platsen, säger hon. 

Skiss över Dockanparken med Djungellekan.

Det kom in bidrag från över 170 barn. En jurygrupp som bestod av barn- och ungdomsrepresentanter och tjänstemän från Helsingborgs stad utsåg det vinnande förslaget. Därefter tog landskapsarkitekternas arbete vid, med att rita och planera lekplatsen. Att skapa en djungel i en gammal torrdocka i södra Sverige kommer dock med vissa utmaningar. 

– Det är ett vindpinat ställe, vi behövde växter som varken är giftiga eller kräver så mycket vatten. Helsingborgs stad har också hög svansföring i miljöfrågan, säger Karolina Halldin.

Hon fortsätter:

– Tillsammans hittade vi växter som trivs i klimatet med ändå har ett exotiskt utseende, som till exempel rönnsumak. Vi har även använt flerstammiga träd för att få en bra djungelkänsla samt höga prydnadsgräs och storbladiga växter. Vi har dock valt bort många vintergröna växter då de oftast är giftiga.

Alla djur i Djungellekan är specialritade för lekparken.

Tanken är att parken ska involvera alla sinnen, det finns apor i klätterställningen, barnen kan gunga i en orm, åka rutschkana genom en elefantsnabel eller trycka på olika knappar på en gorilla för att lyssna på olika djungelljud. Djuren som är i verklig storlek är tillverkade i trä och inspirerade av origami.

– Det är alltid en utmaning med miljövänliga material, vi ville helst ha träflis på hela lekplatsen men det är svårt ur tillgänglighetssynpunkt och drift. Djuren är specialritade, vi och staden ville att det skulle bli unikt, säger Karolina Halldin.

Mer om H22

Mer att läsa