Gå till innehållet

Arkitektråd diskuterar effekterna av kriget i Ukraina

Arkitektföretag som hör av sig till Sveriges Arkitekter om att anställa arkitekter från Ukraina hänvisas till Innovationsföretagen. Där diskuteras nu frågan i arbetsgivarorganisationens egna arkitektråd.

De senaste veckorna har bara några få ukrainska arkitekter som flytt till Sverige kontaktat Sveriges Arkitekter. Samtidigt har flera arkitektföretag hört av sig med frågor om vad de kan bidra med. Pehr Mikael Sällström är samordnare på förbundet för frågor som rör effekter av kriget i Ukraina.

– Vi har ingen bild av hur många ukrainska arkitekter som har tagit sig till Sverige och vi tror att de som söker arbete i första hand kontaktar företagen direkt, säger han.

Juristerna på Sveriges Arkitekter kan ge enkla råd till utrikesfödda arkitekter som inte är medlemmar i förbundet men de har ännu inte blivit kontaktade av några ukrainska arkitekter.

– Om de hör av sig till oss behöver vi vara tydliga med att vi inte förmedlar jobb, men att de kan bli medlemmar och få förhandlingsstöd, säger Pehr Mikael Sällström.

De svenska arkitektföretag som hör av sig till Sveriges Arkitekter med arbetsgivarfrågor hänvisas vidare till Innovationsföretagen, inom arbetsgivarorganisationen Almega. Än så länge har inte särskilt många arkitektföretag hört av sig med frågor angående anställningar, enligt Kajsa Eldin som är förhandlingschef på Innovationsföretagen.

– Det vi däremot får frågor om gäller materialtillgångar, transporter och logistik, som en effekt av kriget i Ukraina. Vi ser att det finns en oro om att tillgången till material stryps och att det påverkar projekten. Det börjar oroa också arkitektföretagen, säger Kajsa Eldin.

Inom Innovationsföretagen finns Arkitektrådet där ett 50-tal svenska arkitektföretag ingår. Under rådets senaste möte berättade deltagarna om företagens enskilda initiativ för att stötta ukrainska arkitektföretag och arkitekter.

– Vi diskuterar bland annat hur företagen kan samverka med lokala kontor i Ukraina och om vi kan erbjuda ukrainska arkitekter som kommer till Sverige jobb genom fler tidsbegränsade anställningar, säger Karin Fagerberg, operativ chef på Fojab och Arkitektrådets ordförande.

Rådet diskuterar också hur effekterna av kriget kan påverka de svenska arkitektföretagens verksamhet.

– Ingen vet hur det som händer kommer att påverka marknaden på lång sikt men redan nu märker entreprenörerna av exempelvis ökade energipriser. Vi behöver vara vaksamma, säger Karin Fagerberg.

Mer om Ukraina

Mer att läsa