Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Arkdes: ”Viktiga delar i Gestaltad livsmiljö har inte tagits om hand”

En utvärdering av hur den nationella arkitektur- och designpolitiken har efterlevts lämnas nu till Kulturdepartementet. Linda Kummel leder Arkdes think tank som står bakom rapporten, vilken lyfter segregation, delaktighet och återbruk som områden som saknas.

Arkdes think tank har identifierat fyra frågor som de viktigaste: barnperspektivet, trygghetsfrågan, tillgänglighet och universell design samt klimatfrågan. Dessa diskuteras i den första delen av den utvärdering som nu lämnas till Kulturdepartementet.

I rapporten, som heter Med människan i fokus, beskrivs även vilka uppdrag staten delat ut inom ramen för den nationella politiken för gestaltad livsmiljö och vad som hänt inom dessa. Men det finns luckor. I slutet av rapporten listas sex medskick för det framtida arbetet.

– Segregation och delaktighet nämns till exempel jättestarkt i målet för politiken, men det finns inga uppdrag till oss myndigheter om det. Sammantaget har vi sett att det finns viktiga delar i Gestaltad livsmiljö som inte tagits om hand, säger Linda Kummel, enhetschef för Arkdes think tank.

Ett annat medskick handlar om flexibilitet och återbruk. Här beskrivs svårigheterna med att bygga bostäder som kan varieras och ha olika funktioner över tid.

– Analysen vi gjort är att den här frågan inte hanteras. Som vi ser det behövs det ett statligt uppdrag om hur hållbarhetsfrågor som flexibilitet och återbruk kan hanteras i detaljplaneprocessen, säger Linda Kummel.

Hur ser du på det faktum att ni ska granska ett arbete som ni själva bidragit till?

– Det är knepigt. Så som uppdraget är formulerat ska vi både utvärdera oss själva och vad andra gör. Vi har försökt hålla det neutralt genom att sakligt beskriva vad som gjorts. Medskicken bygger på statistik, enkätsvar och en stor mängd intervjuer. Då blir det svårt att ducka för de saker som kommer in.

När Linda Kummel kom till Arkdes för två och ett halvt år sedan var det som ansvarig för Arkdes uppdrag att vara mötesplats för de som jobbar med arkitektur, form och design. Snart föreslog hon att det borde kombineras med myndighetens uppdrag att utvärdera den nationella politiken.

– Vi såg att vi behöver jobba mer som en tankesmedja, med fingret i luften för vilka stora frågor som är uppe och som har betydelse för målgruppen. Frågor som vi sedan kunde plocka in i utvärderingsuppdraget, säger Linda Kummel.

Resultatet blev Arkdes think tank, en nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design som lanserades i januari 2019. Arbetet ledde bland annat till en utlysning för praktiknära forskning där fem projekt fick en del av Arkdes forskningspengar för att jobba vidare med de problem som målgruppen såg. Ytterligare en utlysning är planerad till hösten.

Om rapporten

Rapporten Med människan i fokus är en uppföljning av uppdraget Politik för gestaltad livsmiljö med fokus på de uppdrag som Arkdes har tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Den överlämnas till Kulturdepartementet 1 september 2020 och läggs därefter upp på Arkdes hemsida.

Mer om Gestaltad livsmiljö

Mer att läsa