Gå till innehållet

20 miljoner till nytt center för arkitektur i norr

Regionerna Västerbotten och Norrbotten har fått 20 miljoner för att starta och i tre år driva ett Form och design-center i norr, en nod för politiken för gestaltad livsmiljö i Övre Norrland.

Regionerna Västerbotten och Norrbotten har gått samman i ett samverkansprojekt som nu har beviljats 20 miljoner kronor från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för att under tre år etablera ett Form design center norr.

– Regionerna har samarbetat länge för att få till samarbeten kring arkitektur, form, design och konsthantverk. Nu kan vi skapa en samlande plats för frågorna, säger Stina Berglund som är projektledare för Form design center norr i region Västerbotten.

Föregångaren är Form design center i Malmö som utsågs till nod för gestaltad livsmiljö av regeringen för fyra år sen och som förra året fick statlig finansiering för uppdraget.

– Med tanke på att Övre Norrland är i stark tillväxt finns behovet av en liknande mötesplats som utgår från våra näringar och förutsättningar i norr, säger Stina Berglund.

I och med det finansiella stödet kan verksamheten nu etableras. Det innebär bland annat att fyra personer rekryteras till en stab som också ska kopplas till verksamheter i kommuner i Västerbotten och Norrbotten.

– Vi kommer söka efter personer som är förankrade i frågorna kring hållbara samhällen och attraktiva livsmiljöer. De frågorna får nu en hemvist här, säger Stina Berglund.

Mer om Norrlands expansion

Mer att läsa