Gå till innehållet

”Vi vill använda vår yrkes­kompetens för att bekämpa fattig­dom och miljö­förstöring”

Den kenyanska landskapsarkitekten Arthur Adeya är i Stockholm för att tala om sitt arbete med att ge design- och planeringsstöd på orter som saknar egna resurser.

Arthur Adeya har landat i Stockholm för att delta i kongressen som samlar världens landskapsarkitekter, IFLA 2023. Där ska han berätta om sitt arbete med Kounkuey design initiative, KDI, en ideell organisation för att ge design- och planeringsstöd på orter som saknar egna resurser.

Ordet Kounkuey är thailändska och betyder ungefär att förstå något på nära håll.

– Landskapsarkitekter behöver förstå de platser de arbetar med på djupet. För att nå den kunskapen behöver de samarbeta, både med andra discipliner och med människor som känner platsen väl, säger Arthur Adeya.

Under kongressen står han på scenen i Stockholm tillsammans med Sverigebaserade Joe Mulligan som i dag är vd för KDI. De båda bildade Kounkuey design initiative år 2006, under studietiden på Harvard university i USA, tillsammans med ytterligare fyra andra studenter.

– Vi vill använda vår yrkeskompetens för att bekämpa fattigdom, miljöförstöring och social isolering. Idén var att bjuda in landskapsarkitekter att som volontärer erbjuda designlösningar på platser med stora behov, berättar Arthur Adeya.

Kounkuey design initiative arbetar utifrån invånarnas egna visioner och kunskap om platsen.

I KDI:s första projekt arbetade de med invånare i den informella bosättningen Kibera i Kenya. De skissade ut en modell för en praktik som innebär att fråga, lyssna, samarbeta och upprepa. I ett nu pågående projekt samarbetar KDI med boende i den permanenta flyktingbosättningen Kalobeyei i Turkana County, Kenya, för att skapa inkluderande och trygga publika rum. Varje projekt leds av invånarna själva och team från KDI samarbetar med lokala aktörer för att bygga vidare på lokal kunskap.

I dag är Arthur Adeyas huvudsysselsättning att undervisa på Jomo kenyatta university of agriculture and technology, JKUAT. Skolan har under förberedelserna inför IFLA 2023 genomfört en gemensam studio med studenter i landskapsarkitektur på SLU, ett samarbete som kommer att fortsätta också efter IFLA 2023.

Under IFLA-kongressen i Stockholm 28–30 september ska Arthur Adeya också genomföra workshopen Urban sketchers, samtidigt som samma typ av workshop genomförs i Nairobi. Själv kom han i kontakt med den globala rörelsen för några år sedan.

– Att börja skissa varje dag har gjort mig mer uppmärksam på vad som händer på en plats, även när jag inte har ett skissblock i handen. Jag uppmuntrar alltid mina studenter att ge sig ut och skissa eftersom det alltid ger nya insikter, säger han.

I Stockholm vill han hinna se Gunnar Asplunds verk och olika exempel på landskapsarkitektur runt om och i Stockholm. Han har också planerat besök på SLU och på KTH.

– Det var en bra idé att anordna kongressen i två så pass olika länder. Det kan generera idéer om lösningar för gemensamma utmaningar, men också för de som skiljer länderna åt, säger Arthur Adeya.

Om Arthur  Adeya

Arthur Adeya har en kandidatexamen i arkitektur från Nairobis universitet 1999 och en master i landskapsarkitektur från Harvard university graduate school of design, 2006. Han har bland annat arbetat som arkitekt i USA och varit planeringschef på Athena properties i Nairobi. Han är ledamot i styrelsen för Kounkuey design initiative som i dag finns i Los Angeles, Nairobi och Stockholm med över 40 anställda.

Mer om IFLA 2023

Mer att läsa