Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Nu hoppas H22-arkitekten på vackert väder

Stadsmässan H22 i Helsingborg står för dörren. För Martin Hadmyr, ansvarig H22-arkitekt, har det varit två år av intensiva förberedelser. Mässan spänner över tre stadsdelar som stått inför helt olika utmaningar.

Landskapsarkitekten Martin Hadmyr har förberett stadsmässan H22 i två år. När han är ledig beger han sig gärna ut i naturen och fotograferar fåglar. Natur och miljö är hans intresse.

Vad är H22 egentligen? En bomässa? En festival? Eller något annat? Martin Hadmyr har fått frågorna många gånger. H22 handlar inte bara om boendet, utan vill ta ett grepp om hela staden.

– H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi tittar på hur vi kan utveckla morgondagens lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad, säger han.

Martin Hadmyr är landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Helsingborg. De senaste två åren har han haft det utökade uppdraget att vara huvudarkitekt för H22.

Mässan kretsar kring tre stora stadsutvecklingsprojekt som står färdiga lagom till mässan.

– De är av helt olika karaktär. Jag tror att de berör väldigt många andra städer i Sverige utifrån vilka utmaningar vi stått inför i projekten.

I innerstadsprojektet SeaU har Helsingborg omvandlat en stor parkeringsplats till en konferens-arena, bostäder och en park. Bostäderna är ritade av Wingårdhs arkitekter och konferensarenan av Jais arkitekter.

Jag tror att det är många som tittar på hur man kan bygga staden tätare och mer mänsklig.

– Jag tror att det är många som tittar på hur man kan bygga staden tätare och mer mänsklig. Här har vi plockat ner bilarna under jord för att skapa förutsättningar för stadsliv, boende och en ny grönskande park.

I Oceanhamnen har Helsingborg byggt en helt ny stadsdel i ett område som är omgärdat av en hamn, en reningsanläggning och färjetrafik.

– Många andra kuststäder står säkerligen inför liknande utmaningar. Vi har ett starkt hållbarhetsperspektiv i den här nya stadsdelen och många innovativa lösningar. Hela området är höjt en dryg meter och vi har försökt behålla den historia som finns på området i form av kranar och gamla magasin.

Det tredje utvecklingsprojektet är Drottninghög, ett bostadsområde från 1960- och 1970-talen med ganska likartad bebyggelse. Området har förtätats bland annat genom att stora parkeringsplatser har ersatts med nya hus.

– Att utveckla en befintlig stadsdel är inte enkelt. Det är en utmaning att riva hus och bygga nya, samtidigt som de boende ska kunna bo kvar och trivas under tiden. De ska också känna igen sig efteråt, när allt är klart.

Martin Hadmyrs H22-tips:

H22-paviljongen. Vacker träarkitektur och mötesplatsen för hela H22. Ritat av Krook och Tjäder.

Havoteket i Oceanhamnen. Lyfter vikten av att ta hand om havet och Öresund. Av Teng-bom.

Peoples walk. Ett stråk med fokus på jämlikhet. Lämna ett budskap om vad jämlikhet är för dig och det blästras in i stenar på plats. Paviljongen ritad av arkitektstudenter i Lund.

Dockanparken i Oceanhamnen. En helt ny park där man behållit strukturen av den gamla dockan och byggt en lekplats med ljud.

Ångfärjeparken. En ny park i SeaU-området med gräsmatta som är konstbevattnad underifrån och sensorer känner av hur mycket vatten den behöver.

H22 pågår från 30 maj till 3 juli och innehåller nästan 400 programpunkter.

Martin Hadmyr har jobbat i Helsingborgs stad sedan 1999, då den förra mässan arrangerades. Han började sin bana i kommunen som landskapsarkitekt, blev sedan enhetschef och är nu alltså stadsträdgårdsmästare.

– Det är lite talande för H22 att det är en landskapsarkitekt – som jobbar lika mycket med livet mellan husen som med livet inne i husen – som fått rollen som H22-arkitekt, säger han.

Nu hoppas han på en sommar med fint väder. Målet för mässan är en miljon besökare.

– Vi vet att det är väldigt högt ställt. Men H55 hade en miljon besökare, säger han.   

Mer om H22

Mer att läsa