Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

REPLIK: ”Framtidsbilder för Ukraina skapar kontakter med svenska arkitekter”

Pehr Mikael Sällström replikerar på Olof Thedins inlägg om vad Sveriges Arkitekter bör göra för ukrainska kollegor.

Sveriges Arkitekters projekt Framtidsbilder för Ukraina är finansierat av Svenska Institutet. Syftet med stödet är att möjliggöra för ukrainska arkitekter att upprätthålla sitt yrke under kriget. De möten vi ordnar samlar både svenska och ukrainska arkitekter på plats i Sverige, främst Stockholm, men även från Ukraina. (Det sista mötet hålls i Göteborg 1–2 juni.) 

För att förankra projektet i de ukrainska arkitekternas situation planerar vi seminarier och workshoppar tillsammans med Ukrainas arkitektförbund NSAU sedan i juni förra året. De får även visst ekonomiskt stöd som organisation att upprätthålla arkitekternas röst under kriget genom projektet. Men den stora betydelsen är att vi ger dem tillfälle att uttrycka sina professionella reflektioner kring framtidsbilder för Ukraina. Vi har hittills genomfört tre seminarier som beskrivs på vår webb, arkitekt.se.

De arkitekter som flytt till Sverige uttrycker att det stärker dem och bekräftar deras yrkesidentitet i Sverige att samlas kring ett gemensamt samtal om framtidsbilder för Ukraina. Det skapar kontakter med svenska arkitekter på ett naturligt sätt. Återkopplingen till arkitekterna i Ukraina är en viktig inspiration och ger mötena mening eftersom de får en möjlighet att stötta sina kolleger. 

Sveriges Arkitekter företräder inte företagen och tar därför inte rollen att hjälpa företagen att rekrytera medarbetare.

Sveriges Arkitekter företräder inte företagen och tar därför inte rollen att hjälpa företagen att rekrytera medarbetare. Det avgörande för de ukrainska arkitekterna är som insändaren skriver att de får kontakt med svenska arkitekter och lär sig språket. Därför är det avgörande att de nu får tillgång till SFI och även SFX där de kan kombinera studier i svenska med praktik (beslut av regeringen i mars 2023). 

Vi vill nu uppmana alla arkitekter att erbjuda praktikplatser för studenter i SFX och liknande satsningar runt om i landet. För nivå B1 har Sveriges Arkitekter även tagit fram en fördjupande kurs i arkitektsvenska som erbjuds på vår webb.

Pehr Mikael Sällström är arkitekt SAR/MSA och projektledare på Sveriges Arkitekter

Mer om Ukraina

Mer att läsa