Gå till innehållet

Detta gäller om det blir arbetsbrist på din arbetsplats

Börjar företaget där du jobbar på få ont om uppdrag? Känner du dig orolig för din anställning? Bra att ha koll på är vilka regler som gäller och hur man vet att arbetsgivaren följer dem.

Om en arbetsgivare vill avsluta en anställning på grund av att det inte finns uppdrag kallas det arbetsbrist och arbetsgivaren måste genomföra en facklig förhandling innan arbetsgivaren får säga upp.

Om företaget har kollektivavtal måste arbetsgivaren förhandla med lokal part (fackklubb på företaget). Privata arkitektkontor har oftast kollektivavtal med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen och förhandlar med Sveriges Arkitekters kansli om det saknas fackklubb på arbetsplatsen. 

Företag som inte har kollektivavtal måste förhandla med alla fackförbund som har medlemmar som riskerar uppsägning. 

– Syftet med fackliga förhandlingar är bland annat att kontrollera att arbetsgivaren följer lagar och regler, förklarar Isac Jonsson, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter. 

En förutsättning för att du ska få stöd av fackförbundet är dock att du är medlem. Är man inte medlem i ett fackförbund får man söka juridisk hjälp på annat sätt. 

I samband med uppsägningar hör man ofta talas om varsel. Men varsel är inte samma sak som uppsägning. Ett varsel är kort beskrivet en förvarning om att en uppsägning kan vara på väg. 

Företagen har dock ingen varselskyldighet till de anställda eller de berörda fackliga organisationerna i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Den skyldigheten som finns är att varsla Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning, förutsatt att minst fem anställda berörs av uppsägningar.

Mer information om uppsägning på grund av arbetsbrist finns på Sveriges Arkitekters hemsida.

Om varsel, arbetsbrist och turordning

Varsel: Företag som vill säga upp fler än fem anställda i ett län är skyldiga att göra en anmälan om varsel till Arbetsförmedlingen. Om minst 20 personer behöver sägas upp under en 90-dagarsperiod ska detta också anmälas.

Arbetsbrist: Arbetsgivaren gör bedömningen om det råder arbetsbrist och det är ett giltigt skäl till uppsägning. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla om uppsägningen med facket. Brott mot förhandlingsreglerna kan ge höga skadestånd.

Turordning: Huvudregeln är att anställningstid och kvalifikationer avgör vem som blir uppsagd vilket lite förenklat brukar kallas ”sist in först ut”. Arbetsgivaren har även rätt att undanta i regel tre personer från turordningslistan som alltså får jobba kvar oavsett anställningstid.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa