Gå till innehållet

Vecka 8. Nio kollegor på nya tjänster

Nya medarbetare på Tyréns, Peab, Archus, Ateljé Nord och Sweco – här är veckans rapport över kollegor som bytt jobb.

Catarina Bendix Tegnell är ny ansvarig inredningsarkitekt på Tyréns. Hon kommer närmast från rollen som chef på Bendix Tegnell arkitekter och dessförinnan har hon varit ansvarig för inredning på A-arkitekter.

Ulf Nordwall är ny arkitekt och affärsutvecklare på affärsstöd inom Peab Sverige. Han är teknisk licentiat inom arkitektur och har arbetat med projektutveckling i södra och norra Norrland inom Peabs byggverksamhet.

Kristina Östman är ny arkitekt på Archus i Stockholm. Hon har en examen från Arkitekthögskolan i Umeå och kommer senast från en roll som bygglovsarkitekt i Ystad.

Lina Axelsson är ny landskapsarkitekt på Archus i Uppsala. Hon avslutade sina studier på SLU Ultuna under våren 2021 och efter det har hon praktikiserat på Masu planning i Köpenhamn.

Emilia Thurin är ny arkitekt på Ateljé Nord. Hon kommer senast från egna verksamheten Donut arkitekter och dessförinnan från White arkitekter i Malmö.

 
Christian Hegardt är ny uppdragsledande arkitekt på Sweco architects i Visby och Malmö. Han kommer närmast från Region Gotland som stadsarkitekt där han ansvarat för stadsbyggnads- och gestaltningsfrågor i den regionala organisationen.

Denise Unveren är en ny medverkande arkitekt på Sweco architects i Malmö. Hon tog nyligen sin masterexamen i arkitektur på Lunds universitet och dessförinnan praktiserade hon ett år på Sweco.

Ylva Offerman är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Göteborg. Hon kommer närmast från park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Rachelle Navarro Åstrand är ny uppdragsledande arkitekt för svenska och internationella uppdrag på Sweco architects i Malmö. Hon har doktorsexamen från McGill University i Kanada och kommer närmast från Fojab.

Mer att läsa