Gå till innehållet

Svensk-danskt team vann i Skellefteå

Ett team bestående av C F Møller Sverige, Nordmark och Nordmark, WSP och Bjerking vann den inbjudna projekttävlingen om ett resecentrum i Skellefteå som ska bli entré till staden och en knutpunkt för tåg, bussar, cyklar och bilar.

– Förslaget rimmar med kommunens höga ambitioner för hållbart byggande och blir en fin granne till Sara kulturhus, säger Emma Johansson, projektledare på Skellefteå kommun och tävlingsjuryns ordförande, i ett pressmeddelande i samband med att tävlingsresultatet offentliggjordes i slutet av april.

Teamet för det vinnande förslaget var på plats i Skellefteå vid tillfället.

– Att utveckla resemiljön så att den känns trygg och smidig är avgörande för att få fler att resa kollektivt. Men här ska man också kunna möta nära och kära i en miljö som känns omhändertagen, lugn och trygg, säger Mårten Leringe, arkitekt och partner på C F Møller arkitekter, enligt samma pressmeddelande.

Juryn bedömer att vinnarförslaget har potential att ge resandet en unik gestaltning:

”Med rörelsen som utgångpunkt ger byggnationens utformning resenären ledning och hjälp att hitta genom resecentrums alla delar. Generösa platser för människor att vänta och vistas på uppstår genom byggnadernas placering”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Nu ska det vinnande teamet bearbeta förslaget tillsammans med kommunen. Byggstart är planerad till runt 2028, beroende på Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

I förslaget för resecentrum i Skellefteå ingår resecentrumbyggnaden, en bussterminal, ett mobilitetshus samt offentlig miljö runtom.

Mer om tävlingen i Skellefteå

49 team anmälde intresse för att delta i tävlingen och fyra team valdes i november 2023 ut att tävla:

• Marge arkitekter, Land arkitektur, Urban Minds och  Tyréns Sverige.

• Sweco Sverige och AART

• 3XN Sverige, Masu planning och Tyréns Sverige

• C F Møller Sverige, Nordmark och Nordmark, WSP, och Bjerking

Juryn som bedömde förslagen bestod av Per Gunnar Andersson från Trivector traffic, Emma Johansson, Therese Kreisel, Karin Degerfeldt, Lars Hedqvist, Harriet Wistemar och Fredrik Nilsson från Skellefteå kommun, Britta Pedersen landskapsarkitekt på Trafikverket samt arkitekten Olof Hallberg och landskapsarkitekten Mårten Setterblad, utsedda av Sveriges Arkitekter.

Tävlingen arrangerades av Skellefteå kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa