Gå till innehållet

Ny professor höll sitt tal på SLU

Landskapsarkitekten Helena Nordh är professor i landskapsarkitektur vid SLU med inriktning mot designteori. Nu har hon hållit sin installationsföreläsning, i samband med en ceremoni på SLU i Ultuna.

Titeln för Helena Nordhs installationsföreläsning var Grönytor i stadsmiljö – en fråga om liv och död. Hennes forskning handlar bland annat om grönytors kvaliteter och funktioner och hur det gröna stadslandskapet upplevs och används av olika målgrupper. Särskilt fokus har hon ägnat begravningsplatser och hur de kan utvecklas för att möta förändringar som inflyttning till större städer och mångkulturella samhällen.

Helena Nordh studerade landskapsarkitektur vid SLU och tog examen 2006. Innan hon kom tillbaka till institutionen hade hon hunnit disputera på Norges miljö och biovetenskapliga universitet (NMBU), där hon också forskat, undervisat varit professor i landskapsplanering.

Efter en kortare tid som gästprofessor vid Örebro universitet återvände hon 2019 till SLU och institutionen för stad och land. Där leder hon nu gruppen för Designteori och undervisar i studion Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst.

Mer att läsa