Gå till innehållet

Utvärdering: Studenter uppskattar delat boende

I forskningsprojektet Co kitchen är visionen att skapa ett hållbart studentboende. Nu har fyra studenter testbott en specialritad delningsbostad under ett år – och forskare och arkitekter har fått sin feedback.

Projektet Co kitchen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) startade 2020 och avslutas senare i år. Forskarna har djupintervjuat de studenter som testbott delningsbostaden som utformats av arkitekter på Theory into practice och som stod klar sommaren 2021. Enligt intervjuerna föredrar alla fyra studenter boendet framför egna lägenheter. 

– Våra intervjuer visar att studenterna gillar bostaden. Alla tycker att det är skönt att inte bo ensam och det upplevs inte som ett problem att dela funktioner som badrum. Sen fanns det synpunkter på att sovrummen är små eller att det saknas garderober, säger projektledaren Sara Ilstedt.  

Sara Ilstedt, professor KTH.

Planlösningen innebär en stor delad yta och ett eget privat sovrum. Studenterna har framför allt uppskattat lägenhetens stora kök. Det är hemmets hjärta där de pluggar, umgås med vänner, äter och hänger. Att det separata vardagsrummet placerats för sig i motsatt del av lägenheten tycker man är bra även om rummet gärna fått vara större. 

Lägenheten har fyra mindre privata rum som är uppdelade i kluster med två sovrum och ett delat badrum. Skjutdörrarna mellan den egna hallen och köket har uppskattats. Med hjälp av dem kan klustren skärmas av och göras till egna ljudzoner. 

– Designen behöver utgå från andra principer än bostäder för familjer. I ett delningsboende blir det till exempel viktigare att kunna gå ostört mellan sovrum och badrum. Vi har tänkt i olika zoner, hur ljudnivåerna kan reduceras, och gjort avgränsningar så att flera aktiviteter kan pågå samtidigt, säger Anna Sundman, ansvarig arkitekt på TIP.  

Anna Sundman, arkitekt på Theory into practice.

Co kitchens vision har varit att skapa ett i alla avseenden hållbart boende för studenter; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Beräkningar visar att klimatpåverkan från lägenhetens interiör har minskat med cirka trettio procent jämfört med ettor. Till det kommer möjligheter till en mer hållbar livsstil, bland annat för att det är lättare att dela på saker i en gemensam bostad. 

TIP arbetar nu tillsammans med Akademiska Hus med en analys av kostnadsdelen för att bättre förstå förutsättningarna för en bostadsutvecklare att bygga den här typen av bostäder.

– Man kan tydligt se att delade bostäder har lägre klimatpåverkan. I projektet har vi sett att bostadens utformning spelar stor roll för trivseln. Om studenterna trivs bättre i klimatsmarta delningsbostäder som dessutom är billigare att bygga än andra bostäder, då har vi en triple-win, säger Anna Sundman. 

Om Co-kitchen

Co kitchen är ett forskningsprojekt som pågår 2020-2022 på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och finansieras av Energimyndigheten. Projektledare är Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign vid KTH. Samarbetspartners är Theory into practice, KTH-Live-in lab, Akademiska Hus, Green leap, Savvy design, Electrolux och SEED.

Mer om Tema Bostad

Mer att läsa