Gå till innehållet

De tillfälliga byggloven för bostäder försvinner

Det flyttbara modulbostadshuset Niwa byggdes på tidsbegränsat bygglov lagom till stadsbyggnadsmässan H22. Men kanske blir projektet ett av de sista i sitt slag. Nästa år försvinner den här typen av bygglov.

– Vi vill visa att tidsbegränsat byggande kan vara lika kvalitativt som traditionellt permanent byggande.

Det säger Carl Edvall Nicevski, arkitekten bakom det nybyggda och flyttbara modulhuset Rehouse Niwa på Gåsebäck i Helsingborg, ett gammalt industriområde som ska utvecklas till ett urbant bostadsområde.

Rehouse Niwa är byggt på ett tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål. Det är en typ av bygglov som infördes 2017 för att förenkla och öka byggandet av tillfälliga bostäder och minska bostadsbristen.

Hyreshuset på Gåsebäck är det första som Rehouse bygger i Sverige. Det tog tio månader från bygglov till färdig byggnad. Huset består av 39 lägenheter och bygglovet är på 15 år, sedan ska huset flyttas.

– Vi har byggt det på mark som annars skulle stå oanvänd. Vi vill göra det på fler ställen i Sverige för att visa att det går att lösa bostadsbristen och tillhandahålla kvalitativa och prisvärda hyresrätter på kort tid, säger Carl Edvall Nicevski.

Modulerna är tillverkade i Malaysia och levereras kompletta med parkettgolv, köksinredning, helkaklade badrum, förvaringsutrymmen, vvs och el. De monteras sedan ihop på plats.

Rehouse bygger på tillfälligt bygglov på oanvänd mark. När bygglovet går ut kan husen flyttas till en ny plats. Om detaljplanen ändras under tiden och tillåter permanenta bostäder, kan huset även få stå kvar, eftersom det uppfyller kraven som ställs på permanent byggande.

– När man tänker på tillfälliga bostäder tänker man kanske på sämre bostäder. Men Rehouse är ett vanligt bostadshus med hög standard som golvvärme och fönster ner till golvet. Huset klarar höga miljökrav, miljöbyggnad silver, och är uppvärmt med bergvärme, kompletterat med fjärrvärme och solceller på taket. Vi har också höga ambitioner rent arkitektoniskt, säger Carl Edvall Nicevski.

Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers i Göteborg och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur, har tagit del av flera tillfälliga bostadslösningar genom åren, men hävdar generellt att det är bättre med permanenta lösningar.

Han tycker att Rehouse Niwa har många fina detaljer och att det är ett av de bättre tillfälliga projekt han sett, även om han anser att exempelvis Snabba hus i Knivsta håller en högre kvalitet.

– Men jag tycker i grunden att vi ska bygga fler riktiga hus så att det inte behövs några tillfälliga bostäder. Att bygga permanenta hus ger möjlighet till helt andra val som gör bostäderna bättre. På Rehouse saknar jag till exempel balkonger, säger Ola Nylander.

Niwa på Gåsebäck i Helsingborg har 39 lägenheter. Det är ettor, tvåor och två storlekar av treor.

Rehouse Niwa stod färdigt lagom till H22 i Helsingborg och hade många besökare. Om allt går som planerat ska ytterligare ett Niwa-hus byggas på Gåsebäck nästa år.

Frågan är vad som händer därefter. Bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål gäller bara till maj 2023.

– Vi vill ha bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov kvar och hoppas att man ska hitta ett sätt att förlänga den, säger Carl Edvall Nicevski.

Men i dagsläget finns det inget som pekar på att bestämmelsen blir kvar, enligt Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket och expert på tidsbegränsade bygglov.

– Det är riksdagen som beslutar om det ska bli en förlängning. Men som det ser ut nu är det inget som indikerar att det kommer en förlängning. Ingen har lyft frågan än så länge, säger han.

Om tidsbegränsade bygglov

Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov. Det ena bygglovet omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder och har funnits länge. 

Det andra bygglovet infördes 2017 och gäller endast för nybyggnad för bostadsändamål. Det finns vissa skillnader mellan dem. Den viktigaste är att det tidsbegränsade bygglovet för bostadsändamål inte behöver tillgodose ett tillfälligt behov. Det enda kravet är att platsen ska gå att återställa efteråt.

Innan det tidsbegränsade bygglovet för bostadsändamål infördes 2017 var sökanden tvungen att bevisa att det fanns ett tillfälligt behov av bostäderna som man sökte bygglov för. Det var inte alltid säkert att det gick att bevisa att det fanns ett sådant tillfälligt behov för bostäderna, vilket då innebar att det inte heller gick att få ett tidsbegränsat bygglov.

Mer om Tema Bostad

Mer att läsa