Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Stora torg i Eslöv får priset Landmärket

Sydväst arkitektur och landskap har ritat torget där den stora ytan bryts upp av nivåskillnader och vegetation. Juryn anser att resultatet visar vad politisk vilja i kombination med en platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. 

Sveriges Arkitekters pris Landmärket går till en utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet gällande formgivning och utförande. Priset har delats ut sedan 1992 och när priset i år firar 30-årsjubileum går det till Stora torg i Eslöv. Priset delades ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan den 7 april.

– Det betyder mycket för framförallt Eslöv som tidigare fått epitetet Sverige tråkigaste stad och nu är det Sveriges roligaste, sa Niklas Bosrup, landskapsarkitekt och delägare på Sydväst arkitektur och landskap när kontorets medarbetare tog emot priset.

Arkitekterna beskriver själva storleken på platsen som en kvalitet det velat bevara men att de har använt nivåskillnader, vegetation och olika markmaterial för att skapa mindre delar. Hela torget är lyft i västra kanten och har tryckts ner i östra kanten och nivåskillnaderna tas upp med låga trappsteg. Torgytan har fått ett hårdbränt marktegel i fält med varierande gulbeige toner som anspelar på det omgivande landskapets lappverk av åkrar. I torgets kanter ligger uteserveringar, träd, trappor och sittplatser.

Juryn anser att resultatet är en vacker förening av parkelement som visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma.

–  Med hög precision och kvalitet har arkitekterna lyckats mejsla fram ett torg som understödjer stadens visioner på ett till synes självklart sätt, säger Sam Keshavarz, landskapsarkitekt och juryns ordförande.

Hela centrum, torget och närbelägna gågator hålls samman med ett hårdbränt marktegel i varm, gulbeige ton.

En större mittzon av torget är skapad som en flexibel yta för stadens liv.

Landmärket

Landmärket 2021 delades ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan 2022.

Vinnare: Stora torg i Eslöv

Arkitekt: Sydväst arkitektur och landskap genom Per Andersson, Niklas Bosrup, Lina Dahlström, Åsa von Malortie, Tobias Starck, Helen Mosseby m fl.

Beställare: Eslövs kommun

Juryns motivering: ”En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.”

Juryn har bestått av: Sam Keshavarz, Jeanette Nilsson, Agneta Persson och Pål Castell.

Övriga nominerade till Landskapsarkitekturpriset 2021 var: Brf Vivas gårdar i Göteborg av 02landskap, Clemenstorget i Lund av White arkitekter och Vårbergstoppens lekplatser i Stockholm av Land arkitektur.

Mer om Arkitekturgalan 2022

Mer att läsa