Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Mest män på scenen under Arkitekturgalan

Den manliga dominansen bland pristagarna på årets Arkitekturgala har fått många att reagera.
– Det är anmärkningsvärt att det fortfarande ser ut så här 2022, säger Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic.

Männen dominerade prisceremonin på årets Arkitekturgala kraftigt.

– Flera medlemmar kom fram till mig på efterfesten och tyckte att det var pinsamt. Det är anmärkningsvärt att det fortfarande ser ut så här 2022, säger Emina Kovacic, ordförande för Sveriges Arkitekter.

Förbundet hade mellan 2015 och 2020 ett särskilt utskott för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det hette Arkitekt(h)en och tog fram en policy för inkludering och likabehandling för att öka jämställdheten inom Sveriges Arkitekter, kåren och arkitekturen.

Ett mål i policyn är att ”snedfördelningen i arbetsroller på grund av könstillhörighet ska minska”. Ett annat är att ”prisutdelningar och tävlingar ska synliggöra en mångfald av förebilder”.

För att uppnå det ska förbundet bland annat ”beakta frågor om inkludering och likvärdiga möjligheter när de ger sitt stöd vid skrivning av tävlingsprogram och vid sammansättning av juryer”.

Ansvarig för att policyn är känd och används är förbundsdirektören Tobias Olsson.

– Den har redan fått stor effekt i vår organisation. Vi har haft flera genomgångar på kansliet och alla instruktioner, vare sig de gäller prisjurys eller valberedningar, är omskrivna och beslutade, säger han.

Även Arkitekturgalan följde policyn, enligt Tobias Olsson.

– Den del vi hade rådighet över – det vill säga programmet, vilka som var anlitade som talare och vilka som valts ut för att sitta i en prisjury – var helt enligt policyn.

– Att det sedan var många män som tog emot priser faller utanför rådigheten för policyn och förbundet. Det är de som vinner som väljer hur de vill representera sitt företag på galan och jag kan bara beklaga att det blev många män, säger Tobias Olsson.

En av pristagarna som väckte reaktioner var Wingårdhs, som vann Kasper Salin-priset för Filborna vattentorn.

– När vi fick Guldstolen på galan 2020 var det tre kvinnor som tog emot priset. Den här gången blev det fyra män, säger Gert Wingårdh.

– Men vi strävar alltid efter att vara jämställda. På vårt kontor är vi grovt räknat 55 procent flickor och 45 procent pojkar. När vi sätter ihop teamen handlar det om vilka som är tillgängliga och kan lösa uppgiften, och det varierar ju ständigt.

Representanter för Nordvästra Skånes vatten och avlopp och fyra ansvariga arkitekter från Wingårdhs tog emot Kasper Salin-priset vid Arkitekturgalan som hölls på Kulturhuset i Stockholm den 7 april och leddes av programledaren Parisa Amiri.

En av dem som satt med i Arkitekt(h)en är Sofia Eriksson. Hon är fortfarande engagerad i jämställdhetsfrågan, även om hon inte har något formellt uppdrag att följa upp arbetet med policyn.

– Min uppfattning är att Sveriges Arkitekter arbetar aktivt med policyn internt, men jag skulle vilja att de lyfter fram den ännu mer utåt. Så att den fungerar som en inspiration för branschen i stort. När policyn antogs lämnade utskottet ett medskick till Sveriges Arkitekter att den skulle lanseras brett, till exempel genom seminarier. Men det har inte skett, säger Sofia Eriksson.

Efter Arkitekturgalan ser Emina Kovacic ett behov av att sprida policyn mer.

– Den betyder ju mest när den tillämpas där arkitekturen blir till, och det är ute på kontoren. Det innebär att vi behöver jobba ännu hårdare med att få ut den, säger hon.

Fakta: män och kvinnor på Arkitekturgalan

14 män och fem kvinnor stod namngivna som ansvariga arkitekter till de fem projekt som tog emot pris på Arkitekturgalan 2022.

Bland övriga namngivna handläggande och medverkande arkitekter är fördelningen åtta män och 16 kvinnor.

Det totala antalet namngivna under vinnarprojekten är 22 män och 21 kvinnor.

Största mansdominansen är i projekten som vann Kasper Salin-priset och Guldstolen.

Kasper Salin-priset gick till Filborna vattentorn i Helsingborg, ritat av Wingårdhs. Fyra män var ansvariga för projektet. Bland övriga namngivna arkitekter är tre män och två kvinnor.

Guldstolen gick till Kunskapshuset i Gällivare av Liljewall och MAF arkitektkontor. Fyra män var ansvariga för projektet och en kvinna namngiven som medverkande.

Källa: Sveriges Arkitekters presentation av årets pristagare på www.arkitekt.se/arkitekturpriser.

Mer om Arkitekturgalan 2022

Mer att läsa