Gå till innehållet

Stockholm får Planpriset

En ny byggnadsordning och en arkitekturpolicy i Stockholm får årets pris för bästa planarbete, Planpriset. Juryn anser att Stockholms arbete kan bidra till att höja kunskapen i en polariserad debatt och inspirera andra kommuner i Sverige.

Planpriset delas sedan 30 år ut av Sveriges Arkitekter till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. På Arkitekturgalan den 7 april blev det Stockholms stad som fick ta emot Planpriset.

– Vi tror att det är ett dokument som håller länge och att det är lättillgängligt. Det var extra roligt när en gymnasielärare kom in och hämtade 30 exemplar till sin klass, sa Thorleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm, vid prisutdelningen.

Byggnadsordningen och arkitekturpolicyn i Stockholm har kommit till med både intern och extern sakkunskap och dessutom genom dialoger och workshops med politiken, branschen, medarbetare på stadsbyggnadskontoret och de kommunala förvaltningarna och bolagen i Stockholm. Juryn bedömer att byggnadsordningen och arkitekturpolicyn kan bidra till att höja kunskapen om vad arkitektur kan bidra med och hoppas att arbetet kan inspirera andra kommuner.

– Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy ger ett fantastiskt och lättillgängligt stöd för aktörerna i byggprocessen. Vi tror att dokumenten är strategiskt viktiga för att den kraftiga utbyggnaden i Stockholm ska nå hög arkitektonisk kvalitet, säger juryns ordförande Vesna Vasiljkovic.

Planpriset

Planpriset 2021 delades ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan 2022.

Vinnare: Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy

Representant kommunen: Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör och Torleif Falk, stadsarkitekt. Ansvariga planarkitekter: Karin Stenqvist och Helena Wessberg.

Beställare: Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Juryns motivering: ”I den polariserade debatten om stadens utveckling bidrar Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy till att höja kunskapen om vad arkitektur är och vad det kan bidra med. Förhoppningsvis kan detta genomarbetade och gedigna arbete inspirera andra kommuner runtom i Sverige att ta fram egna byggnadsordningar och arkitekturpolicyer. Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer för framtida generationer.”

Övriga nominerade kommuner var: Malmö stad för Planprogram för Sofielund, Umeå kommun för Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar samt Ödeshögs kommun för Översiktsplan.

Juryn har bestått av Vesna Vasiljkovic, Maria Boberg, Lina Gregersdotter och Christer Larsson.

Mer om Arkitekturgalan 2022

Mer att läsa