Gå till innehållet

Parken blev utgångspunkt för nya badet i Uppsala

White arkitekter vann tävlingen om utveckling av badarenan Fyrishov i Uppsala.
– Vi ser mycket potential i tävlingsområdet. Det är ett stort grönområde av stort värde för staden, säger Jacob Melin, ansvarig arkitekt.

Projekttävlingen, som avgjordes i två steg, handlade om att dels ta ett större grepp för hela området, dels gestalta nya byggnader för den befintliga badanläggningen Fyrishov.

–  Fyrishov vänder sig i dag inte mot ån i sydväst. Vi vill skapa ett generöst parkrum mellan badhuset och ån och vända och öppna upp byggnaderna mot detta, säger Jacob Melin.

Den ursprungliga byggnaden är ett utomhusbad från 1950-talet som byggdes in på 1980-talet. White arkitekters förslag innebär att det gamla badet byggs ut på längden. Totalt blir det en flera hundra meter lång byggnad.

– Placeringen av den tillkommande hallen är ett viktigt ställningstagande. Vi lägger byggnaderna på rad för att kunna skapa ett stort parkrum ner mot ån, säger Jacob Melin.

För att ta hand om den barriäreffekt som uppkommer, vill arkitekterna göra nordost-sidan, den som är vänd mot staden, Svartbäcken, till en mer urban miljö.

Medan byggnaderna öppnar sig mot parkrummet i sydväst, har de en urban sida vänd mot staden i nordost. Säkerhetsavståndet som behövs för en etappvis utbyggnad utnyttjas genom glasade slitsar mellan huskropparna.

– Vi vill gärna se en urban sida av badanläggningen, med nya byggrätter och verksamheter. På så vis kan Fyrishov också läka ihop med övriga staden.

Tillbyggnaderna består i huvudsak av en ny simhall med tävlingsmått samt en ny entrébyggnad. Dessa föreslås byggas i ett modulsystem av trä.

– De befintliga byggnaderna ska i stora delar få finnas kvar, inte bara för att spara på resurser utan för att de har kvaliteter. Utbyggnaden kommer att göras i flera etapper och blir möjlig att utveckla efter hand. Det blir en sammansatt helhet från olika tider, säger Jacob Melin.

Sju arkitektkontor hade valts ut att delta i tävlingens första steg. Förutom White arkitekter var det ÅWL arkitekter och Erséus arkitekter som gick vidare till tävlingens andra steg där de placerade sig på andra respektive tredje plats i juryns bedömning.

I vinnarförslaget har marken kring badanläggningen byggts upp för att möta golvnivåerna inne i simhallarna. Alla bassänger har kontakt med ån och parken utanför.

 

Vinnarteamet på White arkitekter:

Arkitekter: Jacob Melin (ansvarig), Thomas Landenberg, Felipe Garcia och Daniel Asp. Landskapsarkitekter: Mattias Nordström, Jonathan Nyman och Joakim Loberg. Visualisering: Daniel Hultman och Samuel Michaelsson.

Plan för Whites vinnarförslag Norra stadsparken.

Mer att läsa