Gå till innehållet

Ny konjunktur­rapport: Arkitekt­företagen värst drabbade

En tredjedel av arkitektföretagen tror att de kommer att behöva säga upp medarbetare det kommande halvåret. Det visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport.

Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret, enligt Innovationsföretagens undersökning bland sina medlemsföretag.

I konjunkturrapporten som släpps idag konstateras att det, med undantag för pandemiåret 2020, är första gången sedan 2009 som andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. 

I rapporten konstateras också att arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt. 53 procent av arkitektföretagen tror att orderingången kommer att minska medan endast 23 procent tror på en ökning.

– Som en konsekvens av nedgången uppger drygt en tredjedel av arkitektföretagen att de behövt minska sin personalstyrka under det gånga halvåret, vilket är en betydligt större andel än väntat. Det är en oroväckande utveckling som också väntas fortsätta. En tredjedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare även det kommande halvåret, säger Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl i ett pressmeddelande.

Totalt bland industri-, tech, teknik- och arkitektföretagen är det 15 procent som tror att de kommer att behöva säga upp personal det kommande halvåret. Men tittar man på enbart arkitektföretagen är siffran 31 procent.

Den minskade orderingången beror enligt rapporten på minskad efterfrågan från delar av fastighetssektorn.

– Byggande av bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler är områden som drabbas hårt av den nuvarande konjunkturnedgången. Hos arkitektföretagen syns redan lägre beläggning och flera projekt har stoppats, säger Elin Lydahl i pressmeddelandet.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa