Gå till innehållet

Larm om nytt bottenrekord i offentlig upphandling

Sveriges Arkitekter slår larm om att timpriserna i offentlig upphandling har sjunkit katastrofalt. Nytt bottenrekord är enligt en ny kartläggning 300 kronor i timmen för en uppdragsledande arkitekt i Kalix.
– Priset är för lågt, det ser alla, säger kommunens upphandlare till Arkitekten.
– Man behöver titta på helheten, säger anbudsgivaren.

Sveriges Arkitekter konstaterar i en ny kartläggning att två tredjedelar av de offentliga upphandlingarna av arkitekttjänster är så kallade ramavtal, det vill säga avtal som syftar till att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Timpriserna i dessa ramavtalsupphandlingar har enligt Sveriges Arkitekters rapport om kartläggningen ”sjunkit katastrofalt”.

”Alla kontor som agerar på den offentliga marknaden erbjuder låga priser oavsett storlek eller kompetens. Endast i något eller några fall når timpriset över 1 000 kronor för ansvarig arkitekt i en ramavtalsupphandling”, står att läsa i rapporten. 

Enligt rapporten är ett nytt bottenrekord en upphandling i Kalix där den högst rankade leverantören erbjuder en uppdragsledande arkitekt för 300 kronor i timmen.

– Många företag kämpar för att behålla personal och kompetens och det är klart att det kan kännas motiverat att lägga låga priser för att vara kvar på marknaden. Men samtidigt vet vi att det inte håller. Med de låga priser vi ser just nu är det snarare så att arkitekterna betalar i stället för att ta betalt för sina tjänster, säger Katarina O Cofaigh, upphandlingsexpert på Sveriges Arkitekter och ansvarig för kartläggningen, i ett pressmeddelande.

Arkitekten har tagit del av handlingar som rör den aktuella upphandlingen av arkitekttjänster i Kalix kommun. I protokollet för utvärderingen av de inkomna anbuden, framgår att det var totalt tolv arkitektföretag som lämnade anbud. Det högsta erbjudna timpriset för en ”uppdragsledande arkitekt” var 878 kronor. Övriga anbud låg på mellan 755 och 680 kronor i timmen. Lägsta anbudet lämnade Norconsult med 300 kronor i timmen. Norconsult blev också högst rankat i utvärderingen.

Torbjörn Hedlund är upphandlare i på Kalix kommun. Han förklarar att kommunen, precis som gällande lagstiftning kräver, har ställt frågan till anbudsgivaren, hur de kan lägga ett onormalt lågt pris.

– Vi måste ställa en fråga och har fått svar på hur de räknat och tänkt. Deras svar innebär att vi enligt rättspraxis inte kan förkasta anbudet. Det är inte bra men om en leverantör kommer med en förklaring som både de och vi vet håller i en rättslig prövning, får vi som upphandlande myndighet finna oss i det, säger Torbjörn Hedlund.

Han framhåller att låga priser är ett generellt problem i offentlig upphandling.

– Det är ett allmänt problem. Det är ingen hemlighet, alla vet att priserna är för låga och många är missnöjda med det. Man konkurrerar med pris och kan få svårt att klara av att utföra uppdraget med förtjänst.

Hans erfarenhet är att de låga timpriserna tidigare främst gällt verksamheter som till exempel el och bygg, men att det nu, i sämre tider, drabbar även konsultsidan.

­– Det är fler som är villiga att krypa. Problemet är att de försämrar sin egen marknad. Det är de som sätter de låga priserna, inte vi, säger Torbjörn Hedlund.

Hade det gått att utforma upphandlingen på något annat sätt för att undvika för låga anbud?

­– Nog finns det säkert andra sätt men många varianter håller inte en rättslig prövning eller är ännu inte rättsligt prövade. I en kommun vet jag att man bestämt ett pris och låtit anbudsgivarna tävla med utbildning, kompetens och referenser. Det kan fungera. Att i upphandlingen ange ett golvpris är inte tillåtet men kan gå så länge ingen överklagar, säger Torbjörn Hedlund.

Marcus Rydbo är divisionschef för arkitektur, byggnader och miljö på Norconsult Sverige som har fyra arkitektavdelningar från norr till söder och totalt 200 medarbetare inom arkitektur, stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Han tycker att det blir missvisande att bara titta på priset som företaget satt på den uppdragsledande arkitekten. Norconsults timpris för handläggande arkitekt var 848 kronor, vilket var näst högst av de tolv som lämnade anbud i Kalix upphandling.

– Den totala affären har ett helt annat snitt och därför behöver man titta på helheten. Anbud styrs dessutom av en mängd olika faktorer. Det kan exempelvis handla om en strategiskt viktig marknad som man vill etablera sig på, till exempel en viss geografisk placering eller ett område där man vill bygga upp kompetens, säger Marcus Rydbo i en kommentar till Arkitekten.

Hur ser du på utvecklingen med låga timpriser på arkitekttjänster i offentlig upphandling?

– Det är en ohållbar utveckling. Diskussionen har pågått länge, säkert 20 år, och vi har bland annat varit med och drivit frågan om låsta timpriser tillsammans med kunder och Innovationsföretagen. Vi ser utvecklingen som en konsekvens av en överetablerad marknad och att de flesta upphandlingar bara baseras på pris. 

– Idag lämnas väldigt många anbud per upphandling och vi ser att arkitektur ligger sämst till. Därför är det viktigt att titta på hur beställare utformar sina upphandlingar och försöka påverka dem att bedöma på mer än bara priset. I en lågkonjunktur blir detta ännu viktigare.

Enligt Sveriges Arkitekters kartläggning uppgick den offentliga marknaden för arkitektkonsulter till totalt cirka tre miljarder förra året. Störst på offentlig upphandling är enligt rapporten White arkitekter följt av Sweco och Tengbom. Tillsammans fakturerade de stat, kommun och region 699 miljoner kronor under 2022, vilket alltså motsvarar närmare en fjärdedel av marknaden.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa