Gå till innehållet

Köket står i centrum i närstudie om cirkularitet

Anita Ollár ville undersöka vilken betydelse rumslig utformning har för att minska bostäders miljöpåverkan och valde att zooma in på köket. Nu har hon presenterat sin licentiatavhandling.
– Nya lägenhetsinnehavare lägger ofta stora resurser på att bygga om just köken, säger hon.

När arkitekten Anita Ollár började studera området cirkularitet insåg hon att ombyggnader i flerbostadshus har en stor miljöpåverkan. I slutet av februari presenterade hon sina undersökningar kring vilken betydelse den rumsliga utformningen har för möjligheten till anpassning i flerbostadshus där lägenhetsinnehavaren oftast inte är synonym med beställaren. Hon har valt att smalna av studierna till köket.

– Det är vanligt att en nyinflyttad vill förändra lägenheten, ofta köket. Jag ville undersöka om den rumsliga utformningen kan ha sådana kvaliteter att det kan minska antalet ombyggnader och det byggavfall det innebär.

I sin licentiatavhandling presenterar hon de rumsliga egenskaper som är viktiga att tänka på för att skapa en cirkulär köksdesign.  Hon har gjort intervjuer med bostadsutvecklare och köksproducenter och studerat 3 624 kök som fick bygglov under 2017 för att se vilka rumsliga egenskaper de har. Utifrån sina analyser presenterar hon i avhandlingen en lista på designlösningar som kan bidra till att minska behovet av täta ombyggnader.

– Jag trodde att det behövdes mer golvyta för att skapa mer generella planlösningar men jag har sett att det viktigaste är planlösningens kvalitet. Jag har sett små lägenheter på 40 kvadratmeter som skulle gå bra att anpassa till en ny typ av boende utan stora ändringar.

Nu börjar nästa fas av doktorandstudierna och Anita Ollár vill fortsätta att studera betydelsen av rumslig gestaltning för att minska risken för att inredningen byts ut. Hon ska då studera användarnas preferenser genom att göra intervjuer direkt med dem. Eventuellt ska hon också studera existerande lägenheter och se hur de gamla planlösningarna kan anpassas för nya behov samtidigt som materialflöden och avfallet hålls nere.

– Jag vill ta reda på mer om vad slutanvändaren vill ha.

Rumslig design för cirkularitet

Anita Ollár har en doktorandtjänst på Chalmers tekniska universitet. Licentiatavhandlingen Spatial Design for Circularity: Exploring Spatial Aspects in Housing Design with Focus on the Kitchen presenteras halvvägs under doktorandutbildningen som finansieras av EIT Climate-KIC och av Centrum för boendets arkitektur (CBA), Chalmers.

Mer att läsa