Gå till innehållet

Därför utökar Rundquist företagets ledning

När andra arkitektkontor drar ner blir Rundquist arkitekter fler och utökar sin ledningsgrupp från tre personer till åtta. Anledningen stavas infrastrukturprojekt. 

Rundquist arkitekter har under årens lopp stadigt växt och fått fler och större uppdrag, så även 2023 då tio personer anställdes. Företaget har numera cirka 40 medarbetare. Tillväxten under senare år beror bland annat på två stora tunnelbaneprojekt i Stockholm. Rundquist arkitekter kommer att utforma tre stationer på nya delen av gröna linjen mellan Odenplan och Arenastaden och fyra stationer på den nya gula linjen från Fridhemsplan till Älvsjö.

För att fortsätta leda företaget in i framtiden har ledningsgruppen utökats från tre personer till åtta. Tanken är att det ska finnas någon från ledningsgruppen i alla projekten, att det ger en bred förankring i hela verksamheten. På sikt handlar det också om att säkra företaget inför kommande generationsskiften.

– Men ett generationsskifte är inte på långa vägar aktuellt än, betonar Henrik Rundquist.

Den nya ledningsgruppen består av Henrik Rundquist, vd och partner, Anna Gullberg, kontorschef och partner, Peter Sundin, partner, Lisa Sinclair, Petter Forsberg, Delia Moldoveanu, Erik Griffiths och Elsa Wifstrand Krusin. Den nya bemanningen började vid halvårsskiftet 2023 och fram till nu har man främst hunnit med att diskutera de långsiktiga målen samt ta fram en ny affärsplan.  

– Vi prövar oss fram, hur vi så småningom delar upp arbetsuppgifterna oss emellan får utkristallisera sig, säger Henrik Rundquist.

Han startade sin första verksamhet 1993, Henrik Rundquist arkitektkontor, under den dåvarande djupa lågkonjunkturen. De första uppdragen var att rita några broar. Intresset för infrastrukturprojekt har funnits från början och kontoret har under åren arbetat med flera stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt men även skrivit en bok i ämnet Vardagens rörelser: en arkitektur för stadens mellanrum.

– Det är staden som finns i mellanrummen mellan våra målpunkter som är det intressanta. Det är de förbisedda platserna, rörelsens platser, som trottoarer, cykelbanorna, hållplatserna, perrongerna, gångtunnlarna, trapporna, stationerna, broarna, gatorna och trafikplatserna som också behöver sin gestaltning, säger Henrik Rundquist.

Med den redan prisbelönta Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnskanalen i Stockholm, är kontoret även aktuellt som en av de nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2023.

Någon uttalad ambition att växa finns inte. Det beror på uppdragen och konjunkturen. Det är viktigt att ha överblick och en miljö där alla känner varandra, tycker Henrik Rundquist. Han säger att kontoret hellre satsar på kvalitet än på kvantitet och man har i princip bara arkitekter anställda. Expertkompetens från andra discipliner får man genom externa samarbeten.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa