Gå till innehållet

Arbetslösheten ökar till 5,9 procent

Andelen arkitekter som lyfte a-kassa i februari är 5,9 procent, enligt Sveriges Arkitekters senaste konjunkturbarometer. Ökningen har skett bland inredningsarkitekter och arkitekter.

Den totala arbetslösheten 5,9 procent är en ökning från i januari då andelen medlemmar som någon gång under månaden tog ut a-kassa var 5,5 procent. 

– Vi ser nu att de uppsägningar som skedde under hösten börjar ge utslag i arbetslöshetsstatistiken. Vi befarar att det här inte är kulmen utan att arbetslösheten kan fortsätta öka, säger Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson i en kommentar.

Största ökningen i arbetslöshet har skett bland inredningsarkitekterna där den senaste månaden ökade från 7,4 procent till 8,5 procent. Ökningen bland arkitekter är från 6,9 procent till 7,4. Bland landskapsarkitekterna har det knappt skett någon ökning den senaste månaden, där ligger arbetslösheten kvar på 1,9 procent. Bland planeringsarkitekterna har den sjunkit, från 0,7 till 0,4 procent.

I statistiken, som baseras på siffror från Akademikernas a-kassa, går det inte att utläsa om personer är helt eller delvis arbetslösa. Enligt Sveriges Arkitekter är det troligt att det i statistiken finns flera som är deltidsarbetslösa. Detta på grund av att flera företag genomfört så kallad hyvling, det vill säga gjort om heltidstjänster till deltid i stället för att säga upp, något som Arkitekten tidigare rapporterat om.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa