Nyheter

Arbetsgivare förbereder sig för en förändrad orderingång

26 mars 2020

Två enkäter den senaste veckan visar hur arkitekternas verksamhet har påverkats av coronaepidemin.
– Vi fokuserar nu vårt kansliarbete på att stötta medlemmarna, säger Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Sergei Dubrovskii /Istock

Många projekt rullar på men företagen förbereder sig för snabba förändringar.

För att få kunskap om hur coronaepidemin hittills har påverkat arkitekterna genomförde Sveriges Arkitekter den 20 – 22 mars en webbenkät hos de arkitektföretag som är medlemmar i förbundets företagarservice och vd-nätverk. Enkäten skickades till 1 031 företag och 283 stycken svarade.

– Vi ville ha ett snabbt svar för att se vilken typ av stöd som medlemmarna kommer att behöva framöver, säger Elisabet Elfström som är tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Resultatet av enkäten visar att viruset hittills främst märks i ökad sjukfrånvaro men många företag har också fått uppdrag uppskjutna eller tappat i antal nya uppdrag. 12 procent av företagen har redan sagt upp eller varslat personal och många undersöker möjligheterna för permitteringar.

Annons

Sveriges Arkitekter fokuserar nu sina kansliresurser på att stödja medlemmarna. Förbundets jurister har fått ett ökat antal ärenden om arbetsbristförhandlingar och korttidspermitteringar och hemsidan uppdateras löpande med information. Alla fysiska träffar som kurser, seminarier och vissa juryarbeten för tävlingar har ställts in.

– Vi har också påbörjat ett samarbete med de andra Saco-förbunden och har framfört utmaningarna och behoven i vår bransch till regeringens speciella samordnare för coronafrågor, säger Elisabet Elfström.

Den 25 mars träffades Sveriges Arkitekters Företagarråd, där representanter för medelstora arkitektföretag ingår, i ett extrainsatt digitalt möte.

– Företagen har gått från omställningen att arbeta på distans under förra veckan till mer aktiva åtgärder denna vecka, säger Jannice Johansson Steijner som är ordförande i Företagarrådet.

Hon berättar att företagen denna vecka har sett flera projekt skjutas upp och orderingången minska. Det är också svårt att ordna säljmöten vilket påverkar uppstarten av nya projekt. Vissa av företagen har redan avslutat samarbeten med konsulter och sagt upp visstidsanställda.

Jannice Johansson Steijner ser inga signaler än så länge på att bostadsprojekt bromsar upp i någon större utsträckning.

Annons

– Men för projekt inom hotell, restaurang och besöksnäringen är det nästan totalt stopp. Därför har det slagit hårdare för inredningsarkitekter medan landskapsarkitekter med offentliga uppdrag har det lättare, säger hon.

Sveriges Arkitekter har tät kontakt med Innovationsföretagen som skickade ut en enkät till sina medlemsföretag den 16 – 17 mars med en svarsfrekvens på 125 av 550. Också den visar på uppskjutna uppdrag och tappad orderingång. Den 22 mars träffades Arkitektrådet inom Innovationsföretagen för att diskutera situationen.

– Vi ser och hör att företagen är påtagligt oroliga. Företagen är måna om att ta hand om sin personal på lång sikt och många undersöker nu regelverket för korttidspermitteringar. Det finns en beredskap för att kunna agera snabbt, säger Magnus Höij, vd för Innovationsföretagen.

Arkitektrådet har nu möten varje vecka och kommer att göra enkäten veckovis framöver.

– Jag hoppas att näringslivet håller huvudet kallt och tar ansvar för produktionskedjorna. Vi är många som behöver bidra till att inte göra krisen värre än den är, säger Magnus Höij.

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel