Gå till innehållet

”Vi måste vårda varandras verk”

Alexandra Hagen, vd för White arkitekter, ser en ny strömning inom arkitekturen där bevarandet, utvecklandet och förfinandet av det redan byggda är i fokus.

– För två år sedan fick renoveringen av Kulturhuset i Stockholm Kasper Salin-priset. Och arkitekternas motsvarighet till Nobelpriset, Pritzkerpriset, gick till en renovering av ett miljonprogramsområde i Paris, säger hon.

Återanvändandet av byggnader, komponenter och material kan leda till den mest spännande utvecklingen inom arkitektonisk formgivning sedan modernismen, tror hon.

– Det ligger stora kreativa möjligheter i att ta hand om vårt befintliga bestånd på nya sätt. Varje objekt är unikt och arkitekterna behövs verkligen för att se till varje enskild byggnads utmaningar.

Det kan i sin tur leda till en ny syn på arkitektrollen.

– Vi har haft en epok där många vill formge stora landmärken. Nu behöver vi bli mer kollektivistiska. Vi går in i en era där det handlar mer om att kollektivt vårda varandras verk, än om att framhäva sig själv. Det är sympatiskt, tycker jag.

Alexandra Hagen påpekar att det är en ganska ny företeelse att riva och bygga nytt.

– Genom världshistorien har det varit extremt mödosamt att framställa byggmaterial och att bygga. Därför har man gjort det mer eftertänksamt. I dag har byggbranschen lite fast fashion över sig, fast i betydligt större skala. Det behöver vi komma bort ifrån.

Hon anser att det bästa huset – ur ett klimatperspektiv – är det som aldrig byggs.

– Men vi behöver hus att bo och arbeta i. Därför behöver vi ha en större eftertänksamhet när det gäller hur vi använder den bebyggelse vi har.

Mer om Huskramare

Mer att läsa