Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Mellanstora städer kan bli vinnare efter covid-19”

En undersökning från Afry visar att unga i framtiden helst vill bo i mellanstora eller mindre städer. Pandemin som ställt verkligheten på ända verkar kunna bidra än mer till samma trend, skriver Helena Paulsson och Thomas Sandell, Afry.

I höstas genomförde ingenjörs- och designföretaget Afry en opinionsundersökning bland fler än 5 500 unga i åldern 18–35 år i sex europeiska länder. Vi frågade dem om framtiden, städer och vad som spelar roll för dem vid val av boendeort. Endast 12 procent av de tillfrågade uppgav att de vill bo i städer med fler än en miljon invånare. Det är alltså inte miljonstaden som verkar locka – de flesta unga vill hellre bo i mellanstora eller mindre städer.

För att gräva lite djupare har vi under våren bjudit in kommunala företrädare till digitala rundabordssamtal. Vi har diskuterat vad som händer med staden – dess mötesplatser, täthet, grönområden, handel, service – nu och framåt, och även huruvida människors vilja att bo i mellanstora städer kommer att öka efter covid-19. Det sistnämnda fokuserar vi på nu.

I rundabordssamtalen framgår att den rådande pandemin som ställt liv och verklighet på ända fått fler att uppskatta och omfamna fördelarna med livet i mindre och mellanstora städer

I undersökningen rankades relativt basala faktorer högst när unga väljer var de vill bo; närhet till familj och vänner, grönområden och fungerande kollektivtrafik toppade listan. I rundabordssamtalen framgår att den rådande pandemin som ställt liv och verklighet på ända fått fler att uppskatta och omfamna fördelarna med livet i mindre och mellanstora städer.

Flertalet inom tjänstesektorn som bor i pendlarorter har jobbat hemifrån, vilket gett flera av de mindre städerna ett nytt berättigande. Det går ju att leva lokalt men jobba globalt, vilket såväl arbetsgivare som arbetstagare insett. Möjligen kommer intresset för co-working att öka?

När vi i samtalen lyfter blicken mot tiden efter covid-19 och det är tid att starta upp samhället igen, är det tydligt bland deltagarna från kommunerna att så länge man lyckas hålla i riktningen framåt bör en hållbar återgång enklare kunna ske i de mindre städerna. De kan vara snabbfotade och bygga tillbaka bättre på helt andra sätt än storstäder, vilket ytterligare kan stärka deras attraktionskraft.

Men en annan, minst lika betydande faktor, är den gemensamma kraftsamlingen i den här krisen, och att vi i mycket högre utsträckning tagit hand om varandra och personer i riskgrupper. Behovet av att fortsatt känna gemenskap i sin boendeort kommer sannolikt att kvarstå även efter pandemin, något som är enklare att infria i mindre samhällen än i den anonyma storstaden.

Mer att läsa