Gå till innehållet

Partnerägt: Vanligaste formen hos stora kontor

Koll på partnerägt företag

Vad: En mindre eller större grupp äger majoriteten av företaget.

Hur vanlig: Vanligaste ägarformen. 31 av de 50 största kontoren (cirka 67 procent), har denna modell.

Exempel på företag: White, Kanozi, Fojab, Nordmark och Nordmark, Yes arkitekter, Karavan landskapsarkitekter.

Några för- och nackdelar: Som partner kan du få aktier men det kan vara sämre rent ekonomiskt än att vara anställd i vissa lägen. I vissa aktieägaravtal kan det finnas konkurrensklausuler som gäller även efter att din anställning har upphört. Hur du som ägare förväntas bidra till verksamheten kan se väldigt olika ut.

I ett partnerägt bolag är det ett ett fåtal eller flertal medarbetare som äger majoriteten av företaget.

– På det partnerägda bolaget är projekten oftare kopplade till ägarnas intresse och relationer än till ägarformen. Storleken på bolaget kan dock påverka geografi och storlek på uppdragen. Har man ägare eller en partnergrupp som är för eller mot till exempel offentliga uppdrag så påverkar det bolagets inriktning, säger Jannice Johansson Steijner som förutom att vara konsult på Innovationsföretagen leder Sveriges Arkitekters Företagarforum.

När det gäller karriärmöjligheten att bli partner påverkas utsikterna av hur aktiva ägarna är med att arbeta med successionsordningen, förklarar Jannice Johansson Steijner.

– Har de insikt i sin egen dödlighet och en kultur i partnergruppen att aktivt jobba med ägarfrågan, blir karriärmöjligheterna mer tydliga, säger hon.

Jens Andersson är chefsjurist på Sveriges Arkitekter. Han säger att det den anställda delägaren kan behöva tänka på är att han eller hon kan ha olika åtaganden som är mer långtgående än om man bara är anställd.

– I aktieägaravtal så kanske man har en konkurrensklausul som gäller även efter att anställningen har upphört för att det ställs högre krav på en ägare än en anställd. Alla avtal ser olika ut, men det är något att vara uppmärksam på, säger han.

Som partner och ägare kan du ha andra intressen än som anställd, till exempel när det gäller hur stor del av vinsten som ska gå till löner kontra till vinst eller återinvesteringar i bolaget.

– Man tar ut lön upp till en viss nivå, resten kan man ta ut som utdelning för att det är lägre skatt. Men det betyder att du får lägre förmåner som exempelvis pension som är kopplade till lön.

Jens Andersson och hans kollegor på Sveriges Arkitekter får en hel del frågor från arkitekter om partnerägaravtal och aktieägaravtal.

– Vi tittar på det och informerar dem om vad som är skillnaden jämfört med en vanlig anställning. Det kan vara viktigt att värdera detta. Många blir smickrade av att få aktier och ägarandelar, men det kan vara sämre rent ekonomiskt än att vara anställd och i många fall får du inget inflytande för att du har en så låg andel aktier, säger Jens Andersson.

Varför har företaget valt denna ägarform?

Daniel Nord, Fojab, vd och partner på kontoret i Malmö:

– Sedan 1990 har Fojab varit medarbetarägt och vi skapar engagemang och lojalitet med vår ägarmodell. Nu har vi haft en partnermodell i flera generationer med flera olika personer som alla är medarbetare på kontoren och i dag har vi 28 ägare.

– Vi har en bra balans mellan yngre och äldre och mellan kvinnor och män. Man kan nominera andra och man kan anmäla sitt intresse. Genom denna modell vill vi undvika att bolagets värde minskar genom att de som sitter på kunskap slutar och tanken på succensionsordningen är väldigt närvarande.

Mer om Ägarformer

Mer att läsa