Gå till innehållet

Kvinnorna är fler – men äger mindre

Tre av fyra av de största partnerägda arkitektkontoren ägs av en majoritet män, trots att kvinnorna är fler när man ser till antalet anställda. Det visar Arkitektens undersökning. Samtidigt finns det företag där kvinnorna dominerar stort även i ägandet.

Av de 30 största partnerägda arkitektkontoren ägs 23 av en majoritet män, medan bara sex av kontoren ägs av en majoritet kvinnor.

I ett fall är ägandet lika.

Några bolag ägs av två män och en kvinna. Oftast är skillnaden dock betydligt större. Det finns kontor som ägs av sju män och två kvinnor. Eller nio män och tre kvinnor. Samtidigt har nästan alla bolag fler kvinnliga anställda än manliga.

Det visar en undersökning som Arkitekten gjort.

– Det är jätteintressanta siffror. Att drygt 75 procent av arkitektbolagen domineras av män på toppen vittnar om att vi fortfarande har lång väg kvar till jämställdhet, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner i näringslivet.

Enligt Amanda Lundeteg är det viktigt vilka som äger ett företag.

– Ja, som partner har du stor makt att påverka för en mer inkluderande arbetsplats. Och blandade grupper fattar bättre beslut, säger hon.

– Har vi en grupp där vi påminner mycket om varandra ökar risken för likatänkande. Studier visar att blandade grupper, inte bara när det kommer till kön, utan även när det gäller etnicitet och ålder, är positivt för nytänkande, innovation och för företagets lönsamhet. En jämställd representation, att inget kön överstiger 60 eller understiger 40 procent, är det som ger bäst potentiella lönsamhetsaspekter, säger Amanda Lundeteg.

Hennes bild är att arkitektbranschen inte riktigt granskats när det gäller jämställdhetsfrågor på ägarnivå.

– Jag kan inte minnas att jag sett någon kartläggning av arkitektbranschen under mina tio år på Allbright. Men i sektorer där det arbetar många kvinnor tycks känslan ofta vara att man ligger i framkant, trots att det inte alls behöver vara så i realiteten. De branscherna brukar ta jämställdheten för given och glömma bort att det är ett ständigt pågående arbete.

Ett företag blir dock inte automatiskt bättre för att fler kvinnor blir partners, understryker hon.

Om partnerägande

Det finns flera begrepp kring internt samägande av arkitektföretag. Det saknas en exakt definition av vad en partner är. Titeln innebär i dagligt tal att man är delägare, det vill säga äger en del av bolaget. Partners är ofta en mindre grupp som äger större delen eller hela företaget tillsammans. Det varierar hur mycket formellt inflytande en partner har. Titeln kan användas internt som en roll i en projektorganisation och externt mot marknaden för att representera företaget mot kund.

Källa: Jannice Johansson Steijner, Innovationsföretagen

– Kvinnor och synliga minoriteter besitter inga magiska egenskaper som förändrar arbetsplatsen. Däremot vet vi att män historiskt premierat andra män vid rekryteringar, i stället för att premiera den mest kompetenta. Det krävs ett aktivt arbete för att se till att alla medarbetare har samma förutsättningar att prestera och trivas. Det är först då ett företag kan skörda frukterna av en diversifierad arbetsplats, säger Amanda Lundeteg.

Men kanske är en förändring på gång. Det tror Jannice Johansson Steijner, arkitekt med fokus på företagar- och branschfrågor och konsult på Innovationsföretagen.

– Min bild av den senaste tioårsperioden är att vi fått en majoritet av mellanchefer som är kvinnor. Min förhoppning är att de fortsätter utvecklas mot partner och andra ägarroller, så att vi får ett mer jämställt ägande i branschen som helhet.

Rollen som mellanchef är dock tuff. Många kanske fruktar att arbetsbördan blir ännu större som partner.

– Då svarar jag så här: ”Nej, det är tvärtom. Det är då du får chansen att skörda, att få insyn och möjlighet att påverka”, säger Jannice Johansson Steijner.

Maria Modéen, Malin Kadesjö, Gunilla Bergström, Mikael Junehag och Emna Hachicha är fem av ägarna på Abako.

Abako går mot strömmen: ”Jämlikhet är en stark grundvärdering hos oss”

Abako arkitektkontor i Göteborg är ett av få företag i Arkitektens undersökning där kvinnorna är i majoritet även i ägandet. Det ägs av 18 kvinnor och åtta män.

– Abako startades av en grupp män 1973. De hade en kollektiv tanke med företaget när de började och ville inte att någon skulle vara chef, utan att alla skulle vara jämlika, säger Malin Kadesjö som är ordförande i Abakos bolagsstyrelse.

När bolaget växte blev det svårare att fördela aktierna så att alla skulle kunna fortsätta att dela makten lika. För att lösa det bildade man en ekonomisk förening som tog över ägandet av aktiebolaget. Alla anställda är medlemmar i den ekonomiska föreningen och alla har en röst.

– På våra föreningsstämmor fattar vi gemensamt övergripande beslut om företaget, exempelvis om budget och vilken riktning vi vill gå i. Sedan har vi delegerat ansvaret för den dagliga verksamheten till en ledningsgrupp. Den består av fyra personer och alla är kvinnor, säger Malin Kadesjö.

Om den kvinnliga dominansen i ägandet har påverkat företaget är svårt att säga.

– Jämlikhet och jämställdhet har ju varit starka grundvärderingar hos oss redan från början.

Frågan är om man kan kalla Abako för partnerägt. Det kanske snarare är medarbetarägt. Å andra sidan har alla medarbetare ett inflytande över företaget som kanske motsvarar det en partner skulle ha.
Ett mer traditionellt partner­ägt företag – med en majoritet av kvinnliga ägare – är Equator i Stockholm.

Det ägs av åtta kvinnor och fem män.

Det som framför allt styr oss är att vi söker bra medarbetare, oaktat kön och annan bakgrund. Vi försöker att fokusera på människors kunskaper

Annica Carlsson, vd för Equator

– Det som framför allt styr oss är att vi söker bra medarbetare, oaktat kön och annan bakgrund. Vi försöker att fokusera på människors kunskaper, säger vd Annica Carlsson som även är partner.

– Vi vet att vår verksamhet mår bra av att ha en jämn könsfördelning och en blandad åldersstruktur. Det är hälsosamt för företaget med olika perspektiv och för dynamiken på kontoret.

Equator startades av tre män på 1950-talet. Nu är bolaget inne på sin tredje eller fjärde generation ägare. De första kvinnorna kom in som ägare på 1980-talet.

– Det är viktigt att ha förebilder – och det kan vara lättare att identifiera sig med sitt eget kön, säger Annica Carlsson.

Mer om Ägarformer

Mer att läsa