Gå till innehållet

Börsnoterat företag: Ofta goda karriärs­möjligheter

Koll på börsnoterat företag

Vad: Ett publikt ägande vilket innebär att alla kan köpa och alla kan sälja aktier.

Hur vanlig: Tre av de 50 största kontoren har denna ägarmodell.

Exempel på företag: Sweco, PE Teknik och arkitektur, Afry.

Några för- och nackdelar: Goda karriärmöjligheter internt, men många nivåer upp till högsta chefen.

För det börsnoterade företaget är det börsens regler som gäller. Krav på ökad insyn ger just möjlighet till ökad insyn till exempel kring resultat.

– En faktor som gör börsnoterade bolag lite unika är storleken på omsättningen. Det innebär en viss stabilitet och långsiktighet som gör att de kan bli extra relevanta för till exempel väldigt stora och långa uppdrag. Andra börsföretag kan föredra att arbeta med andra börsföretag, precis som privatpersoner ofta väljer det mindre arkitektkontoret, säger Jannice Johansson Steijner.

Hon tillägger att kärriärmöjligheterna kan vara goda eftersom företaget ofta arbetar med successionsfrågan och sin organisations- och tjänstemodell i stort.

– Större bolag kan erbjuda utveckling både på bredden och på djupet, och därmed en större variation i karriärsvägar än vad ett litet kontor kan erbjuda.

Hon menar dock att storleken på bolag både kan vara en fördel och en nackdel.
– Du kanske känner att du försvinner i mängden, det kan upplevas formaliserat och det är många lager upp till högsta chefen.

Något annat som är speciellt är reglerna som finns kring tystnadsplikt vid informationsspridning.

I denna typ av bolag är det också längre till ägarnas beslutsprocesser och de kan vara mer komplexa än i mindre bolag.

– Dessa bolag har mer eller mindre alltid kollektivavtal vilket är bra. Det finns också regelverk kring hur man får kommunicera information. Du får inte sprida eller lämna kurspåverkande information hur som helst, där måste alla få informationen samtidigt, säger Jens Andersson på Sveriges Arkitekter.
Som anställd får du inte heller använda informationen för egen räkning när du vet att kursen kommer att gå upp för då kan det sägas vara insiderhandel. Ett exempel är om du vet att företaget har ett jätteuppdrag på ingång och du vet att aktien kommer att gå upp. Då kan du inte använda dig av den informationen och köpa på dig en massa aktier om inte informationen är offentlig.

Varför har företaget valt denna ägarform?

Marika Axén, arkitekt och affärsområdeschef Arkitektur, Projektengagemang:

– Vi har varit börsnoterade sedan juni 2018 vilket gör att vi är ett företag där alla medarbetare har möjlighet att vara delägare och ta del av vår framgång. Det innebär också att vi lättare kan få tillgång till kapital vilket gör att vi kan investera och satsa i verksamheten

Mer om Ägarformer

Mer att läsa