Gå till innehållet

Universitetslektor i landskapsarkitektur, inriktning professionens praktik

SLU logotyp
Annonsör
SLU
Tjänst
Universitetslektor
Ort
Uppsala
Sista ansökningsdag

Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan på fem avdelningar: agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning, där Sidas helpdesk för miljöbedömning och Centrum för biologisk mångfald (CBM) ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning, undervisning och samverkan. Vid institutionen är ca 180 personer anställda.  

Läs mer här; www.slu.se/sol

Ämnesbeskrivning

Ämnet är landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsarkitekturens praktik. Detta inkluderar forskning om samt metodologisk och teoretisk utveckling för professionen.  

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska inom ämnet för anställningen

 • planera, leda och genomföra forskningsprojekt samt söka extern finansiering i konkurrens
 • bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom ämnesgruppen professionens praktik
 • publicera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet
 • bedriva och utveckla undervisning och handledning inom främst landskapsarkitektprogrammet, på grundnivå och avancerad nivå
 • delta i forskarutbildningen, som handledare och/eller i kursmoment
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat
 • kunna arbeta på svenska eller annat skandinaviskt språk senast fyra år efter att anställningen tillträtts. Institutionen åtar sig att ge stöd till kandidaten för att uppnå detta mål.

Behörighet

Den sökande ska inom ämnet för anställningen

 • ha avlagt doktorsexamen inom en samhälls-, humanvetenskaplig eller konstnärlig disciplin med anknytning till landskapsarkitektur eller annan miljögestaltande disciplin.
 • ha bedrivit framstående forskning och utvecklingsarbete med relevans för yrkesprofessionen och en nordisk kontext
 • ha visat förmåga att erhålla forskningsanslag och publicera i för ämnet viktiga tidskrifter, bokprojekt och/ eller andra kommunikationskanaler relevanta inom ämnesområdet
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
 • ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas

 • förmåga att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens
 • forskningens relevans för en fördjupad förståelse av landskapsarkitekturprofessionen och dess praktik

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten inom ämnet för anställningen beaktas

 • erfarenhet av handledning och examination på alla nivåer i utbildningscykeln i för anställningen relevanta ämnen
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

Vidare beaktas

 • goda kunskaper beträffande svensk/nordisk/europeisk landskapsarkitektur och samhällsbyggande
 • erfarenhet och skicklighet i projektsamarbeten och undervisning inom akademin/högskolan
 • erfarenhet och skicklighet i inter- och transdisciplinära samarbeten med olika universitet samt bransch
 • erfarenhet och skicklighet i praktisk yrkesutövning
 • erfarenhet och skicklighet i information/ kommunikation om forskning och utvecklingsarbete via till exempel utställning, modell, film etc

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Att vara medarbetare vid SLU

Vid SLU blir du en del av en levande forskningsmiljö som bygger på ett aktivt medarbetarskap. Som anställd vid SLU har du tillgång till en mängd förmåner (bl. a. svensk familjehälsovård, föräldraledighet och generösa betalda tjänstledighetspolicyer). Läs mer om förmåner på SLU här. SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över samt rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

SLU Uppsala är belägen i Storstockholmsregionen och har en rik historia och kultur och är ett verkligt akademiskt och kulturellt nav. Läs mer om att flytta, bo och arbeta i Uppsala här.

Sista ansökningsdatum: 2024-06-18

Placering/ort: Uppsala

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidare

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här

Kontaktpersoner

Stina Powell, Prefekt, telnr. 018-672509
stina.powell@slu.se

Torleif Ljung, Handläggare, telnr. +46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Länk till den här sidan –
https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=10314&rmlang=SE

SLU logotyp
Annonsör
SLU
Tjänst
Universitetslektor
Ort
Uppsala
Sista ansökningsdag

Fler lediga jobb

Mer att läsa