Gå till innehållet

Teamet bakom Kasper Salin-vinnaren mest ojämnt

Den totala andelen män och kvinnor bakom projekten som vann årets arkitekturpriser är nästan lika. Men Kasper Salin-vinnaren sticker ut.
– Drömmen är att vara 50/50 men tyvärr ser det inte ut så just nu, säger Johan Oscarson, en av de ansvariga arkitekterna för Wisdome.

Bakom vinnarna av Landmärket, Guldstolen, Planpriset och Kasper Salin-priset finns i år 15 kvinnor och 16 män bland de namngivna arkitekterna. Förra året var fördelningen 11 kvinnor och 17 män bland de namngivna arkitekterna i projekten och året dessförinnan var fördelningen 20 kvinnor och 18 män totalt. 

Även bland ansvariga arkitekter är fördelningen i år totalt sett jämn. Lika många män som kvinnor är ansvariga arkitekter bakom både vinnaren av Guldstolen och vinnaren av Landmärket, det vill säga huvudbyggnaden på KTH av White respektive Norrtälje hamnpromenad av Sydväst. Planpriset har en ensam kvinnlig landskapsarkitekt namngiven som ansvarig på Halmstads kommun, med en rad andra kompetenser bland de medverkande.

Kasper Salin-vinnaren sticker ut både vad gäller andelen män och kvinnor i teamet totalt och bland ansvariga. Med två män som namngivna ansvariga arkitekter för Wisdome av Elding Oscarson, följer det samma mönster som de senaste fem årens Kasper Salin-vinnare, med 100 procent män som ansvariga. Senast en kvinna stod som ansvarig arkitekt för en Kasper Salin-vinnare var 2018 då Anna Chavepayre var ansvarig och ensam namngiven arkitekt bakom vinnarprojektet som det året var enfamiljshuset Ateljéhus på Gotland.

I teamet bakom årets Kasper Salin-vinnare är det totalt åtta män och två kvinnor, varav alltså två av männen är ansvariga.

– Förklaringen är att vi är ganska få på kontoret, idag bara sex stycken, och just nu väldigt snedfördelat med bara en tjej. Tidigare har vi kunnat tillsätta mer 50/50 i projekten, säger Johan Oscarson, som är ansvarig arkitekt på Elding Oscarson tillsammans med Jonas Elding. 

Kontoret har som de flesta andra drabbats av lågkonjunkturen och tvingats minska organisationen de senaste två åren.

Jag kan bara beklaga att det är snett nu men det är bara vid rekrytering som vi kan påverka det.

Johan Oscarson

– Ambitionen är givetvis en jämnare fördelning, drömmen skulle vara 50/50, och det har sett bättre ut hos oss tidigare. Jag kan bara beklaga att det är snett nu men det är bara vid rekrytering som vi kan påverka det, säger Johan Oscarson.

I listan av medverkande bakom Wisdome finns samtidigt fyra av de namngivna arkitekter bland årets vinnare som har ett namn som låter som att det skulle kunna vara utländskt.

Stämmer det att ni har flera utländska arkitekter i teamet?

– Projektet har pågått sedan 2019 och alla har inte varit med hela vägen. Vårt kontor har lockat internationella arkitekter och historiskt har vi haft ganska många utlandsfödda, som ofta börjat som praktikanter. Idag har vi inte lika många. Tidigare hade vi engelska som arbetsspråk men just nu är det mer svenska. 

Totalt är det fem av 31, det vill säga 16 procent, av alla de namngivna arkitekterna bakom årets vinnarprojekt som har ett utlandsklingande namn.

Om statistiken

Statistiken utgår ifrån de namngivna arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter som kontoren rapporterat in och som återfinns i Sveriges Arkitekters officiella information om vinnarna, på arkitekt.se.

Mer om Arkitekturgalan 2024

Mer att läsa