Gå till innehållet

Här är vinnarna av årets arkitektur­priser

Vid Arkitekturgalan i Malmö avslöjades vinnarna av Planpriset, Kasper Salin-priset, Landmärket och Guldstolen. Vinnarprojekten finns i Stockholm, Halmstad och Norrtälje.

Sveriges Arkitekters arkitekturpriser delades ut under Arkitekturgalan som hölls i Slagthuset i Malmö under tisdagseftermiddagen och kvällen.

Först ut att ta emot pris var Halmstads kommun som fick utmärkelsen Planpriset för stadens utbyggnadsplan. Annika Hansson, landskapsarkitekt och planstrateg på kommunen gav från scenen ett tack till det stora antalet personer som medverkat i arbetet.

– Vår väldigt kreativa projektgrupps styrka har varit att vi har helt olika yrkeskompetens, sitter på olika förvaltningar och kan olika saker. Vi har haft väldigt högt i tak under våra diskussioner, sa Annika Hansson.

Nästa pris att delas ut var Kasper Salin-priset för bästa byggnadsverk. Det gick till tillbyggnaden Wisdome vid Tekniska museet i Stockholm, ritad av Elding Oscarson. Johan Oscarson, ansvarig arkitekt tillsammans med Jonas Elding, framhöll vid prisutdelningen att det finns en lång lista med personer som gjort det avancerade träbyggnadsprojektet möjligt, inte minst museichefen Peter Skogh och projektledaren Astrid Stenberg från Tekniska museet, som också var med på scenen.

– Det största och första tacket går till Tekniska museet och Peter och Astrid. Utan er hade det aldrig kunnat ske. Utan ert mod och er framsynthet hade det aldrig blivit ett Wisdome. Vi vill också tacka vår fantastiska konstruktör Florian Kosche. Utan hans medverkan hade vi aldrig vågat föreslå en sådan här galen konstruktion, sa Johan Oscarson.

– Jag är så fantastiskt glad för att vi ville utmana svensk byggindustri och visa vad man kan göra med trä, sa Peter Skogh.

Astrid Stenberg som satt kvar på scenen under ett efterföljande samtal svarade på frågan hur det var att arbeta med Elding Oscarson.

– De var sjukt envisa. Vilket ni ser resultatet av, sa hon då.

Landmärket för bästa landskapsarkitektur gick till Norrtälje Hamnpromenad, gestaltad av Sydväst arkitektur och landskap.

– Vi är jätteglada och stolta över att det här projektet får den här fina utmärkelsen. Det representerar en enastående satsning på det offentliga rummet, sa Lina Dahlström, en av de ansvariga landskapsarkitekterna på Sydväst.

Hon poängterade också att projektet haft många inblandade och att det pågått under en lång tid. Sydväst vann arkitekttävlingen om gestaltningen år 2014.

Sist ut i dagens prisregn var Guldstolen för bästa inredningsarkitektur som i år gick till renovering och inredning av lärmiljöerna i huvudbyggnaden vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White tog emot priset. Kontoret har jobbat med projektet i fem år.

– Det är så roligt att få jobba med den här typen av byggnader som kanske inte är så sexiga, men som kommer så många till del. Det har också varit enormt roligt att jobba med KTH som har förstått alla utmaningar och som har lagt upp uppdraget så bra för oss, sa Malin Lindell på scenen.

Mer om vinnarna:

Flygfoto över en modern stadsbyggnad vid vattnet med bostadshus.

Halmstads kommuns utbyggnadsplan. Vinnare av Planpriset.
Ur jurymotiveringen: ”Utbyggnadsplanen samordnar de kommunala förvaltningarnas arbete genom att koppla ihop bostadsbyggande med kommunal service och mobilitet. Den inkluderande processen har skapat enighet – mellan förvaltningar och över politiska gränser – om när olika områden ska byggas ut och vilka kommunala investeringar som krävs i form av gator, ledningar, lokaler och bostäder.”
Kommun: Halmstads kommun.
Ansvarig: landskapsarkitekt Annika Hansson, planstrateg på Halmstads kommun och projektledare för utbyggnadsplanen.
Bland övriga medverkande: Tobias Noborn och Mia Börjesson, Radar arkitektur (Strategisk hållbarhetsbedömning.

Wisdome i Stockholm. Vinnare av Kasper Salin-priset.
Ur jurymotiveringen: ”Den nya museibyggnaden skapar ett tonsäkert publikt rum av det som tidigare varit Tekniska museets parkering och inlastning. /…/ Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektingivande spännvidder.”
Arkitektkontor: Elding Oscarson.
Ansvariga arkitekter: Jonas Elding och Johan Oscarson.
Medverkande arkitekter: Arin Alia, Catherine Yarwood, Anton Nordfeldt, Alexander Lundmark, Gustaf Karlsson, Jule Milz, Antonio Minto och Paolo Migliori.
Konstruktör: Florian Kosche, DIFK 

Norrtälje Hamnpromenad. Vinnare av Landmärket.
Ur jurymotiveringen: ”När Norrtälje hamn gör resan från industrihamn till blandstad utgör Hamnpromenaden stadsdelens nya front och finrum. Från koncept till utförande är såväl byggda delar som växter skickligt gestaltade. Materialen trä, betong, smågatsten och planteringar ger upplevelsen av ett skärgårdslandskap, i sekvens från inomskärs, mellanskärs till kargt ytterskär.”
Arkitektkontor: Sydväst arkitektur och landskap.
Ansvariga arkitekter: Lina Dahlström, Per Andersson, Åsa von Malortie och Niklas Bosrup.
Handläggande arkitekter: Helen Mosseby, Andreas Mayor och  Axel Näsman. Medverkande arkitekter: Lina Byberg, Frida Axelsson och Ellen Arkander.

KTH Huvudbyggnad 43:3, Stockholm. Vinnare av Guldstolen.
Ur jurymotiveringen: ”Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik.”
Arkitektkontor: White arkitekter.
Ansvariga inredningsarkitekter: Malin Lindell och Magnus Lindgren.
Handläggande inredningsarkitekter: Olle Gustafsson och Tomas Landfeldt. Medverkande inredningsarkitekter: Saina Barazande, Martina Eliasson, Katarina Eurenius och Elin Rooth.
Ljusdesigner: Isabel Villar

Vid galan delade Sveriges Arkitekter även ut Kritikerpriset. Det gick i år till Lars Marcus för boken Stadens stenar.

Också Trafikverkets arkitekturpris samt tidskriften Arkitekturs pris, Ung svensk arkitektur, delades ut under kvällen och eftermiddagen. Trafikverkets pris gick till Folke Bernadottes bro över Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm av Rundquist arkitektkontor. Vinnare av Ung svensk form blev arkitektkontoret AT-HH för ett ombyggt fritidshus på Torö.

Mer om Arkitekturgalan 2024

Mer att läsa