Det är Sveriges Kommuner och Landstings inköpscentral som handlat upp konsultmäklaren som de närmsta fyra åren ska förse Nacka, Täby, Järfälla, Solna, Lidingö, Vaxholm och Värmdö samt kommunernas helägda bolag med tekniska konsulter för uppemot 140 miljoner kronor per år. Kritiken har inte låtit vänta på sig.

– Det värsta är att transparensen går förlorad. Lagen om offentlig upphandling, LOU, sätts helt ur spel! Kommunerna kan handla upp vem de vill till vilket pris som helst. Det finns stort utrymme för godtycke och svågerpolitik!

Orden kommer från en arkitekt på ett konsultföretag i Stockholm, som vill vara anonym.

– Man kan inte framföra kritik öppet, då blir man svartlistad som konsult. Men det är enorma pengar som står på spel i dessa kommuner, de är värda hård kritik, säger arkitekten.

Sveriges Arkitekters förbundsjurist Rita Georgiadis håller med om att kommunernas förfarande att anlita mäklare kan framstå som ett sätt för dem att kringgå LOU.

– Att upphandla arkitekt genom konsultförmedlare innebär att förmedlaren tillhandahåller konsulter som kommunerna kan handla upp fritt efter eget godtycke och utan insyn. Den konsult som förmedlaren erbjuder kan godtyckligt förkastas eller bytas ut, skriver hon i ett brev till SKL:s inköpscentral.

SKL:s inköpscentral slår dock ifrån sig all kritik.

– Vi tycker inte att det är godtyckligt, säger Gabriella Lundin, regionchef för Stockholms inköpscentral inom SKL och hänvisar till paragraferna i förfrågningsunderlaget där det står att beställaren har rätt att avböja en föreslagen konsult om de inte uppfyller kraven, om beställaren har anledning att tro att urvalsprocessen inte varit tillräckligt bra eller om beställaren tidigare har erfarit att konsulten är svår att samarbeta med eller har brustit i kvalitet.

Vidare anser Gabriella Lundin att upphandlingsmodellen med mäklare borde vara positiv för konkurrensen i jämförelse med ett traditionellt ramavtal med ett fåtal konsultföretag, eftersom mäklarens uppgift är att tillvarata hela marknaden vid varje beställning.

Kerstin Svensson, upphandlingschef i Järfälla, en av de aktuella sju kommunerna, ser inte heller några problem vad gäller LOU. Och enligt henne är det inte heller lägre priser som är den primära vinsten.

– Modellen med mäklare är bra för att den ger oss möjlighet att nå duktiga, små, nischade konsulter och inte bara stora leverantörerer som till exempel Tengbom, ÅF, Tyréns och Sweco. Enmansföretagen har ofta inte möjlighet att lämna in ett komplext anbud. Nu behöver de bara lämna in sitt cv till förmedlaren, säger hon.

Sveriges Arkitekters förbundsjurist står ändå fast vid att det finns en stor risk för att LOU inte efterlevs:

– Det är jättebra att man vill underlätta för småföretagare att konkurrera om de offentliga uppdragen och visst kan modellen med mäklare fungera om detta sköts snyggt. Men risken för godtycklighet och svågerpolitik vid valet av konsult är överhängande och med det här upplägget går det heller inte att överpröva urvalet, säger Rita Georgiadis.

Vi kommer att förändra branschen

Caj nilsson, ework

Uppdraget att förmedla arkitekter och planerare gick till mäklarjätten Ework, det enda företaget som lämnade anbud.

Sedan starten i en källarlokal år 2 000 har Ework växt från att ha 20 förmedlade konsulter ute på uppdrag till att vara den svenska marknadens största konsultmäklare med över 5 000 förmedlade konsulter. Tonvikten har hittills varit inom IT och management och där har mäklarens inträde på marknaden i praktiken inneburit att små- och egenföretagare med sina cv:n konkurrerar om uppdragen sida vid sida med anställda på de stora konsultföretagen.

– De stora konsultföretagen älskar oss kanske inte initialt men det blir enklare för mindre företag att få intressanta uppdrag och det blir lättare att starta eget, säger Caj Nilsson, chef för offentlig sektor på Ework.

Vad har ni för kompetens att förmedla arkitekttjänster?

– IT, management och teknik kan vi men detta är till viss del nytt. Vi kommer att behöva kompetent folk som vet vad arkitekter kan och gör och vi har råd med att satsa långsiktigt på det.

Kritikerna säger att kommunerna kringgår LOU genom att handla upp er, att transparensen går förlorad och det blir godtyckligt vilka konsulter som får uppdrag. Har de anledning till oro?

– Inte om de har med oss att göra. Vi har inga egna konsulter och inga förpliktelser. Oberoendet har gjort att vi vuxit. Vi måste följa LOU och vi är tydliga med att vara 100 procent transparenta, det är helt öppet för revision vem vi har kontaktat och vilka vi har offererat. Och i slutänden är det inte vi som väljer. Vi hittar flera kandidater, ofta förordar vi tre, som passar för uppdraget och så presenterar vi dem för kommunen.

Med er som mellanhand, vem ger feedback till konsulterna som inte fick uppdraget, så att de kan bättra sig till nästa gång?

– Vi är beroende av konsulternas väl och ve. Det är inga problem att få veta vad man gjorde rätt och fel.

Kommer det att vara transparent hur mycket av det som kommunen betalar som går till er respektive till konsulten?

– Ja, vi har en fast procentsats. Sen har vi en option för kommunerna att om vi kan hitta en konsult till lägre pris än planerat så delar vi och kommunen på den besparingen. Vi är bra på att förhandla och på att konkurrensutsätta.

Så prispress är att vänta?

– Vi har förändrat marknaden inom IT och troligtvis kommer samma sak att hända inom arkitektur och byggteknik. Priserna anpassas efter det. Vinnarna är köparna. I det här fallet skattebetalarna.