Gå till innehållet

Nu utreds konsultmäklarna

Myndigheterna ska se över lagligheten och lämpligheten med mellanhänder i offentlig upphandling.

I november 2015 berättade vi att sju kommuner handlat upp en konsultmäklare som i sin tur ska förse kommunerna med arkitekter och planerare de närmaste fyra aren. Nu ska Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten utreda om upplagget med en mellanhand ar förenligt med lagstiftningen och vad som ar lämpligt.

– Vi har noterat att upphandlande myndigheter och enheter i allt större utsträckning upphandlar en mellanhand, säger Sofia Klingensjö, projektledare på Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

– Vi vill bidra till en rättssäker tillämpning av gällande regelverk, säger Ulrika Sjöholm, projektledare på Upphandlingsmyndigheten.

Kommunerna själva framhaller att upplagget med mellanhand är bra för att det gör det lättare för dem att nå små, nischade konsulter som normalt inte mäktar med att lämna anbud i en vanlig ramavtalsupphandling. Sveriges Arkitekter anser att förfarandet kan ses som ett sätt att kringgå lagen om offentlig upphandling, LOU.

Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens utredning ska presenteras våren 2016.

Mer att läsa