Gå till innehållet

Tillåtet med mellanhänder i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger varken helt grönt eller helt rött ljus för offentliga beställare att anlita så kallade konsultmäklare. Myndigheternas sedan länge utlovade rapport presenterades i veckan och belyser både möjligheter och risker.

– Om den upphandlande enheten eller myndigheten avstår från att ha inflytande i valet av underleverantör som mellanhanden ska leverera, har man löst många problem.

Så formulerar utredaren Ulrika Sjöholm kontentan av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport om mellanhänder i offentlig upphandling.

Mellanhänder, ibland även kallade konsultmäklare, har blivit vanliga inom offentlig upphandling och både lämpligheten och lagligheten har ifrågasatts. Till exempel Sveriges Arkitekter har påpekat att anlitandet av konsultmäklare kan bli ett sätt att kringgå lagen om offentlig upphandling, LOU, med risk för godtycklighet, brist på transparens och förlorad möjlighet att överklaga.

I den rapport som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket nu presenterat slås ändå fast att det är okej att upphandlare använder sig av mellanhänder. Så länge man följer LOU. Poängen med rapporten är att den ska hjälpa upphandlarna att göra rätt och följa lagen.

Magnus Höij, vd på Svenska Teknik&Designföretagen är nöjd med att utredningen lyfter de problem som trots allt finns med mellanhänder samt att det tydligt framgår att myndigheterna inte bör använda mellanhänder när de upphandlar komplexa tjänster, dit arkitekttjänster kan räknas. Han noterar också att rapporten betonar vikten av direkt dialog mellan leverantören och den upphandlande myndigheten.

– Det finns en förståelse för att det faktiska upphandlade objektet måste utvärderas i upphandlingar och inte bara mellanhandens förmåga, säger Magnus Höij i ett pressmeddelande.

Mer att läsa