Gå till innehållet

Sex team ska bidra med visioner för framtida livsmiljöer i norr

Fem myndigheter samt kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå bjuder in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer.
– Vi vill sätta de kreativa professionerna i centrum och visa hur viktigt det är med kultur och kreativitet i samhällsutvecklingen, säger riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverket.

Hur kan vi skapa platser som är koldioxidsnåla, som främjar biologisk mångfald och som är vackra, demokratiska och meningsfulla för människorna som bor i dem?

Så lyder en fråga i programmet för utlysningen Visioner i norr som presenterades på onsdagen. Där förklaras också att väldigt få människor idag vet hur sådana platser skulle kunna se ut och att det därför behövs visioner och idéer som gör det möjligt att utforska framtiden innan den tagit form.

Bakom utlysningen står, förutom de sex kommunerna, Boverket, Arkdes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. De två sistnämnda står för finansieringen av teamens arbete. De team som väljs ut efter intresseanmälan kommer att ha möjlighet att söka stöd på 300 000 kronor efter uppvisande av sitt idéförslag.

– Vi ser visionstävlingen som ett första steg i ett längre samarbete med kommunerna i norr. Förhoppningen är att skisserna ska engagera många, att kommunerna kommer att ha nytta av idéskisserna i sitt visionsarbete och i sina översiktsplaner och att vi ska kunna sprida resultatet till andra kommuner, säger Helena Bjarnegård.

Visionstävlingen sker i samverkan även med bland andra länsstyrelserna, regionerna och Sveriges Arkitekter. Det är också en del i Boverkets regeringsuppdrag inom EU-initiativet New European Bauhaus som ska stötta skapandet av platser som är hållbara, inkluderande och vackra.

– Genom utlysningen tar vi chansen att visa resten av EU vad vi i Sverige gör och vad vi kan. Det kan också ge oss möjligheter att ta del av framtida utlysningar inom New European Bauhaus, säger Helena Bjarnegård.

Sista dag för intresseanmälan av visionsteam är 1 december. De utvalda teamens skissande startar på plats i kommunerna i början av februari. Slutpresentation är planerad till 16 mars 2022.

Information om utlysningen finns på Arkdes hemsida.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa