Gå till innehållet

Policy för varsam renovering får arkitekters klimatpris

Svenska Bostäder får Tänk om-priset 2024 av Architects climate action network, Acan Sverige.

Svenska Bostäder har utvecklat en policy för renovering som innebär att vårda och reparera, i stället för att byta ut och slänga, och att bjuda in hyresgästerna att påverka renoveringar av den egna bostaden.

Nu har policyn Varsam renovering uppmärksammats av Architects climate action network, ACAN Sverige, som ger Svenska Bostäder årets Tänk om-pris, som delas ut till ett projekt som kan bidra till att minska byggbranschens klimatpåverkan

Juryn motiverar valet bland annat med att den nya policyn kan förhindra så kallade renovräkingar, där hyresgäster blir tvungna att flytta när hyrorna höjs efter renoveringar.

”Genom att ändra synsätt från att byta ut till att underhålla sparar Svenska Bostäder på jordens resurser och bidrar till normförändring. Policyn möjliggör också att lägenheter frigörs till bostadskön och att de boende i högre grad kan påverka sin hyra”, skriver juryn.

ACAN Sverige delade ut sitt första Tänk om-pris 2022. Det har tidigare getts till Plockhugget, som arbetar med hållbart skogsbruk, och till föreningen Fasad, som arbetar mot rivningar i Göteborg.

Övriga nominerade till Tänk om-priset 2024 var:

Konstkiosk nummer 6, av Peter Dacke och Christel Lundberg som 2023 användes kiosken för att engagera Kalmarbor i höjda vattennivåer och kusterosion, som en del av forskningsprojektet COALA.

Återbrukshandbok för landskap av Mareld landskapsarkitekter, som ger vägledning och motivation och också är en uppmaning till branschen att driva på omställningen.

Kungliga Konsthögskolan för vidareutbildningar i arkitektur, om bland annat det offentliga rummets möjligheter, kulturarvets roll och att ta hand om det redan byggda.

Supercykelvägar av region Skåne som arbetar för att främja cykelkulturen.

Juryn har bestått av Maria Dabaieh, Kasper Benjamin Reimer Bjørkskov, Fredrik Björk och Camilla Andersson.

Mer att läsa